Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Vuxenutbildningen stakar ut vägen mot arbetslivet

Vuxenutbildningen erbjuder möjligheter för de som vill komplettera tidigare utbildningar, läsa in behörigheter eller specialisera sig mot ett visst yrke. Med ett brett utbud av både praktiska och teoretiska kurser, och ett studiekoncept som bygger på stor flexibilitet, lägger Vuxenutbildningen grunden för framtidens arbetskraft. Det gäller inte minst Vuxenutbildningen i Tranås kommun.

Med en historia som sträcker sig mer än 50 år tillbaka i tiden finns Vuxenutbildningen idag representerad i alla landets kommuner. Den uttalade ambitionen är att Vuxenutbildningen ska tillhandahålla flexibla utbildningar som utgår från individens behov, förutsättningar och kunskapsnivå. Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet.

Individen i fokus
Detta präglar i allra högsta grad Vuxenutbildningen i Tranås kommun som omfattar en bred mångfald av studieområden – från matlagning till matematik och naturvetenskap. Med ett 30-tal medarbetare och 450 elever spelar Vuxenutbildningen en central roll i Tranås utveckling. Vi träffar Rebecka Karlström, rektor för Vuxenutbildningen i Tranås, som känner stolthet över att kunna bidra till att individer hittar sina drömjobb. Från blivande ingenjörer till lagerarbetare och de som vill förbättra sina engelskkunskaper erbjuder Vuxenutbildningen i Tranås en plattform där varje individ kan hitta sin plats och sitt syfte.
– Vi ställer krav på våra elever, jag vill inte ha en ingenjör som städar. Det är viktigt att vi matchar individer med rätt utbildningar och karriärvägar, förklarar Rebecka och betonar vikten av höga förväntningar för att främja personlig tillväxt och utveckling.
Hon säger att samarbete och fokus på individen är ledstjärnor i Vuxenutbildningens verksamhet. I förlängningen, menar hon, handlar det om att bidra till skapandet av en attraktiv plats för både boende och företag.
– Jag ser Tranås som en plats med enorm potential för både tillväxt och individens utveckling. Tranås är en lagom stor stad med en lokal känsla som lockar både invånare och företag. Vi har gemensamma punkter att arbeta utifrån, säger Rebecka och betonar vikten av sammanhållning och en positiv atmosfär.

Växande behov
Genom ett nära samarbete med Jönköpings Universitet och en ökad närvaro online strävar Vuxenutbildningen i Tranås efter att möta behoven på en alltmer flexibel arbetsmarknad.
– Vi ser en ökad efterfrågan på kompetent arbetskraft i kommunen. Där har vi en viktig funktion att fylla genom att främja varje individs motivation och utveckling, men också att i samarbete med företagen hjälpa dem att hitta rätt arbetskraft. Här ser jag en framtida utveckling att i samverkan med företagen kunna utbilda individer utifrån efterfrågat kompetensbehov, säger Rebecka Karlström.
Hon har arbetat i Tranås i fem år och bor på orten sedan fem år tillbaka. Rebecka trivs ypperligt i trakten.
– Det är en härlig plats att både bo och arbeta på, jag ser att både människor och samhället utvecklas. Det känns stimulerande att få vara en del av den utvecklingen och representera en drivande kraft som främjar den lokala arbetsmarknaden.

Intervju: Lukas Fernholm
Text: Örjan Persson