Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Visma visar vägen mot effektivare och säkrare ekonomi

Visma Financial Solutions hjälper, enkelt uttryckt, sina kunder att få betalt. De erbjuder hjälp med fakturering, men också vad man kallar för “inkasso med hjärta och hjärna”. Kunden ska ha betalt utan att bidra till onödig överskuldsättning, en utmanande men viktig målsättning. Precis som många andra företag inom koncernen Visma, växer Visma Financial Soltuions stadigt och rekryterar löpande ny personal.

Visma Financial Solutions startade för över 25 år sedan och förvärvades redan 2013 av Visma Group. Idag har man 110 anställda. 70 av medarbetarna arbetar från huvudkontoret i Helsingborg medan resten sitter i Stockholm, Växjö och Warzawa i Polen. Enkelt uttryckt hjälper Visma Financial Solutions sina kunder att få betalt. De hjälper till genom hela faktureringsprocessen, även när en betalning uteblir.
Inkasso, som är ett begrepp med en rätt negativ klang, är något Visma Financial Solutions har en pragmatisk och sund syn på; det behöver inte nödvändigtvis vara så illa, vare sig för fordringsägaren eller den skuldsatte.
– Vi kallar det ”inkasso med hjärta och hjärna”. Det handlar om en mjuk men rättvis hantering. Vårt mål är att hjälpa våra kunder få betalt, men också att inte “överskuldsätta” människor, säger Magnus Månsson, som är VD för Visma Financial Solutions.
I Helsingborg delar Visma Financial Solutions lokaler med systerbolaget Inyett, som sysslar med digital kontroll av felaktiga och falska fakturor som dessvärre blir ett allt större problem; IT-intrång och bluffakturor gör Inyett till en väldigt värdefull aktör.
– Systemet kan till exempel se om någon skriver att de bytt bankgironummer. Då scannar systemet vilket företag som är knutet till detta bankgironummer. Det kollar också av osannolika belopp och även om företag finns på svarta listor eller sanktionslistor, förklarar Magnus.

En växande koncern
Vismas övergripande affärsstrategi är att leverera olika IT-stöd åt företag, kommuner och myndigheter. Koncernens företag automatiserar, effektiviserar och optimerar ekonomisystem, inköp, logistik, digital ID-hantering med mera. Visma har som mål att expandera, bland annat genom kvalitativa förvärv av företag. Förra året förvärvades över 40 företag medan drygt 20 företag har redan förvärvats i år.
– Tanken är att dessa företag ska fortsätta sin utveckling, så att de kan stärka nätverket som alla bolag inom koncernen har tillgång till, berättar Magnus.

Stort ansvar
Magnus, som har en gedigen bakgrund inom bankvärlden, belyser att koncernen har gett Visma Financial Solutions goda investeringsmöjligheter. Det har gjort att man har lyckats konstruera en helt ny plattform i Helsingborg, som ger större företag och organisationer stora fördelar.
– Vi tror att fler företag kommer söka sig till en leverantör som klarar av både fakturering och kravprocesser, säger Magnus.
Visma Financial Solutions växer stadigt och har bland annat vunnit en upphandling av ramavtal för påminnelse- och inkassotjänster för landets alla kommuner och regioner. I dagsläget hanterar man faktureringsprocessen för 200 av 290 kommuner och 16 av 22 regioner i Sverige. Det är ett ansvar som kommer med höga krav.
– Vi måste leva upp till kommunernas krav om att deras kunder ska få svar av kundservice inom 2 minuter, säger Magnus om utmaningarna som man står inför.
För att klara av den ökade efterfrågan söker Visma Financial Solutions kundservicemedarbetare och utvecklare löpande.
– Då vi har flera olika grenar inom företaget finns det också goda utvecklings- och befordringsmöjligheter hos oss, säger Magnus om en av de många fördelarna med att arbeta för Visma Financial Solutions.

Intervju: Lars Nordin
Text: Andreas Ziegler