Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Viktigt besked om storsatsning på elnäten i norra Sverige

Joachim Nordin, ekonomichef, Skellefte Kraft, ett av många svenska kraftnät.
Portrtt Joachim Nordin, ekonomichef, Skellefte Kraft.

Svenska kraftnät vill investera drygt åtta miljarder kronor för att tillgodose behoven av effekt utmed norrlandskusten.
– Vi välkomnar att Svenska kraftnät agerar för att Sverige ska kunna behålla ledartröjan i den gröna om ställningen av industrin som redan pågår här i norra Sverige, säger Joachim Nordin, koncernchef vid Skellefteå Kraft.

Storskaliga satsningar på batteritillverkning och framställning av fossilfritt stål ökar behovet av elnätskapacitet längs norrlandskusten. För att satsningarna ska möjliggöras i tid krävs proaktiva nätförstärkningar i området. Nu har Svenska kraftnät tagit fram ett åtgärdspaket kallat ”Norrlandskusten” vars syfte är att halvera ledtiden i investeringsprocesserna för att snabbare tillgodose de stora effektbehov som beräknas uppstå. Åtgärdspaketet är utformat som ett pilotprojekt och Svenska kraftnät ansöker nu om godkännande hos regeringen av ett investeringspaket på 8,4 miljarder kronor.
– Svenska kraftnäts besked är ett mycket positivt och viktigt sådant som visar på den handlingskraft som behövs för att möjliggöra den gröna omställningen av industrin, säger Joachim Nordin, koncernchef vid Skellefteå Kraft.

Ledtiderna ska halveras
Enligt Svenska kraftnäts prognos uppgår de önskade anslutningarna i elnätet längs norrlandskusten till 5 000 MW för nya uttag och 4 000 MW för anslutningar av förnyelsebar elproduktion. Normalt är ledtiden från att behov identifieras till att en ny kraftledning är i drift cirka 12-15 år. Nu är ambitionen att halvera ledtiden.
– Att kunna bygga elnät proaktivt är en nyckel för att vi ska klara av att möta behoven i tid och genom att presentera en plan där allt inte är utrett i detalj visar Svenska kraftnät prov på ett nytt arbetssätt som kommer att korta ledtiderna väsentligt och skapa utrymme för industriell utveckling, säger Joachim Nordin.

Tillgodoser de växande behoven
Paketet presenterades nyligen av Svenska kraftnät och omfattar att Svenska kraftnät bygger tre nya systemförstärkande 400 kV-ledningar: Letsi–Svartbyn, Högnäs–Stornorrfors samt en förstärkning eller reinvestering av Svartbyn–Keminmaa. Därutöver ingår även tre 400 kV-stationer: stationen Högnäs 2, Hertsön och Svartbyn 2 samt 400 kV-anslutningsledningar mellan Svartbyn och Hertsön samt mellan Högnäs och Högnäs 2.
Det är Skellefteå Krafts uppfattning att ”Högnäs 2” – ny stamnätsstation nära Skellefteå hamn – och en förstärkning mellan Högnäs (Skellefteå) och Stornorrfors (Umeå) kommer ge betydligt bättre förutsättningar att trygga regionens hållbara tillväxt och göra det möjligt att tillgodose behoven i Skellefteområdet fram till 2030.
– Vi har arbetat hårt för att skapa uppmärksamhet för behoven och hoppas nu att regeringen ställer sig bakom detta viktiga åtgärdspaket. Vi på Skellefteå Kraft kommer att göra allt vi kan för att bidra till att dessa åtgärder realiseras, säger Joachim Nordin.

Källa: Skelleftåe Kraft