Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Vida vill bidra till en mer hållbar byggindustri

Vida-koncernen är sedan länge känd som en ledande förädlare av skogsråvara. Bolagets verksamheter spänner brett över tillverkning av konstruktionsvirke, emballage-, strö- och pelletstillverkning, biobränsle och hustillverkning, men i Vida ser de sig själva som mer än bara ett vinstdrivande bolag.
– Vi är en förvaltare av naturens gåvor och en banbrytare för en grönare framtid. Vi strävar efter att skapa en värld där hållbarhet och innovation går hand i hand, säger Marcus Jonsson, VD för Vida Vrigstad AB.

Vida är en global leverantör av förädlade skogsprodukter. 1 600 anställda på 24 produktionsanläggningar, varav tolv sågverk, företräder bolagets breda koncept. Det kretsar i huvudsak kring tillverkning av konstruktionsvirke, vilket via försäljningsbolaget Vida Wood distribueras till beställare över stora delar av världen. Härutöver innefattar verksamheten även emballagetillverkning, strö- och pelletstillverkning, biobränslehandel och hustillverkning.

Förvaltare och banbrytare
En av Vidas etableringar är Vida Vrigstad med säte i Sävsjö kommun. Där träffar vi bolagets VD Marcus Jonsson som menar att läget i Vrigstad är utmärkt med tanke på att flera av Vidas sågverk finns i regionen. Samarbetet dem emellan främjar arbetet kring vidareförädling av skogsprodukter som för Vida Vrigstads del innebär produktion av råspontsluckor för hustak. Här arbetar ett 20-tal engagerade medarbetare under Marcus ledning. För honom handlar det dock inte bara om att leda en vinstdrivande verksamhet, utan också om att vara med och forma en framtid som är både hållbar och inspirerande för kommande generationer.
– Vi ser oss inte bara som ett företag, utan som förvaltare av naturens gåvor och en banbrytare för en grönare framtid. Vår vision sträcker sig bortom bara ekonomiska vinster; vi strävar efter att skapa en värld där hållbarhet och innovation går hand i hand, säger Marcus Jonsson.

Investeringar som gör skillnad
Genom att integrera modern teknologi och hållbara metoder i varje aspekt av verksamheten, strävar Vida efter att minska sin miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar byggindustri.
– Vi investerar inte bara i nya maskiner och utrustning, utan även i forskning och utveckling av nya material och processer som minskar vårt koldioxidavtryck, säger Marcus Jonsson.
Hållbarhet handlar dock, betonar han, inte bara om att skydda miljön, utan också om att främja socialt ansvarstagande och ekonomisk inkludering.
– Vi är fast beslutna att skapa en arbetsmiljö där alla våra anställda trivs och känner sig respekterade och värderade. Genom att investera i utbildning och utveckling av våra medarbetare vill vi skapa en arbetskultur som främjar mångfald och inkludering.
För Marcus är Vida Vrigstad AB en plats för innovation och gemenskap. För honom handlar ledarskap inte bara om att styra ett företag, utan också om att inspirera och motivera andra att nå sin fulla potential.
– Min filosofi är att allt är möjligt att genomföra om man bara håller fast vid sina ambitioner och målbilder. Vår vilja att alltid omge oss med rätt människor har varit en nyckel till våra framgångar, konstaterar Marcus Jonsson.

Tydliga visioner
Med sikte på framtiden satsar Vida-koncernen också på att bli en ledande aktör avseende digitalisering och innovation inom byggindustrin.
– Vi tror att digitalisering och automatisering kommer att revolutionera hur vi bygger och konsumerar bostäder och infrastruktur. Genom att investera i nya teknologier och partnerskap strävar vi efter att vara i framkant av denna förändring och på så sätt vara med och forma framtidens byggindustri. Vi tror att vi genom att arbeta tillsammans med våra kunder, partners och samhället i stort kan skapa en värld som är både välbyggd och hållbar. Det är vår vision för framtiden, och vi är fast beslutna att göra den till verklighet, säger Marcus Jonsson.

Intervju: Lukas Fernholm
Text: Örjan Persson