Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Veidekke bidrar i utvecklingen av effektiv och hållbar vindkraftsförankring

Veidekke är ett av nio svenska företag som gått samman i projektet PROWIND. Syftet är att utveckla en ny typ av system för förankring av vindkraftverk i berggrund. Systemet ska kunna användas inom vindenergisektorn för att förbättra såväl tillförlitlighet som livslängd på fundamenten. Det nya konceptet beräknas också leda till lägre kostnader för användarna och framför allt bidra till sänkta CO2-utsläpp.

Trenden inom vindkraftsbranschen går mot allt högre vindkraftverk, vilket ökar behovet av större och stabilare fundament. Framtidens förankringssystem står inför teknologiska utmaningar när det handlar om design, fixering i berggrund, installationsprocess och även standarder.
PROWIND är ett tvåårigt projekt som finansieras av Energimyndigheten. Projektets syfte är att utveckla en ny lösning för bergsförankring, som tillgodoser marknadens behov av installationer av allt större vindkraftverk. En stark drivkraft i projektet är att möjliggöra en reducering av de koldioxidutsläpp som uppkommer vid förankring av landbaserade vindkraftverk.
– Vi på Veidekke har varit med i vindkraftsbranschen i många år och ser positivt på kommande vindkraftsmarknad. Vi tror på att samverkan och involvering är bästa sättet att lösa utmaningar och jag ser personligen framemot att tillsammans med RISE och andra aktörer utveckla tekniken för att bli effektivare och hållbara som bransch, säger Peter Svenningsson, regionchef på Veidekke Anläggning SydMitt.
Natalie Williams Portal, Senior Projektledare på RISE säger:
– PROWIND kommer att innebära stora fördelar för den långsiktiga utvecklingen av hela värdekedjan när det handlar om förankring av vindkraftverk i berggrund. Det är ett mycket omfattande projekt, som kombinerar numerisk analys, experimentell utvärdering och fullskalig implementering liksom strukturell hälsoövervakning, allt för att minska osäkerheter i design av fundamenten.

Målen med PROWIND-projektet
Målen för PROWIND-projektet är att ta fram ett helt nytt koncept för bergförankringen som ger högre tillförlitlighet och längre livslängd på fundamenten, liksom att minska riskerna genom hela konstruktionsprocessen. Projektet kommer arbeta med nya material och designlösningar som ligger utanför dagens praxis.
Enligt slutanvändarna är kravbilden och gränssnitten mellan de olika aktörerna på marknaden otydliga. De befintliga standarder som används för installationer av bergsankare gäller dessutom huvudsakligen för den övre delen av ankaret och inte för fixeringen i berget. Projektet kommer därför också att stödja vindsektorn med utveckling av riktlinjer för bättre förståelse och uppdatering av standarder.

Stag som alternativ till bultar i bergsförankring
Idén till PROWIND-konceptet kommer från användningen av höghållfasta stag, också kallade dragstänger. Stagen används för att hålla samman och garantera stabiliteten i konstruktioner såsom lyftkranar, broar och större byggnader. Proplate, som är en av de ledande deltagarna i projektet, har tack vare lång erfarenhet och hög kompetens inom plasmaskärning och bearbetning av specialstål, utvecklat denna typ av komponenter till sin främsta produkt.
De nya, specialutvecklade stagen till bergsfundament kommer att tillverkas av SSAB:s höghållfasta stål STRENX. SSAB:s deltagande i projektet garanterar dessutom framtida tillgång till höghållfast HYBRIT-stål, vilken innebär en stor minskning av koldioxidutsläpp vid förankring av vindkraftverk.

Deltagande företag
PROWIND-konsortiet består av nio företag med stor erfarenhet från branschen och som samtliga ser fram emot att använda sig av resultaten från projektet inom sin egen verksamhet; Veidekke, Proplate, SSAB, Swecem, Rabbalshede Kraft, MBCC GROUP, Besab, SR Energy, och TensionCAM.
PROWIND koordineras av RISE, ett av Sveriges ledande forskningsinstitut, som tillför värdefull kunskap i projektet och som har en stark drivkraft att främja kommersialisering av vindkraft.

Källa: Veidekke Sverige