Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Unikt samarbete möjliggör snabbladdning av tunga fordon

Under 2022 kommer en laddplats för tunga fordon att stå klar i Skelleftehamn. Bakom satsningen står ett unikt samarbete mellan aktörer som alla arbetar för att stödja och skynda på elektrifieringen av tunga transporter i Skellefteåregionen. Allt i syfte att fler tunga transporter ska kunna drivas med förnybar energi.

Skellefteåregionens roll i den industriella utvecklingen i norra Sverige kopplat till elektrifieringens betydelse för klimatomställningen gör Skellefteå hamn, 18 kilometer väster om Skellefteå, till en strategiskt lämplig plats för laddning av tunga fordon. Här finns Northvolt som nyetablerad industri, Boliden som den historiskt tunga industrin i regionen, Scania som fordonsleverantör, Wibax som transportbolag, Skellefteå kommun som både hamnoperatör och inköpare av transporter samt Skellefteå Kraft som leverantör av laddutrustning och förnybar energi.
– Det unika i den här satsningen för snabbladdning av tunga fordon är att aktörer från hela värdekedjan samarbetar i en region där elektrifieringen är i fokus, säger Fredrik Jonsson, tf affärsenhetschef inom E-mobilitet på Skellefteå Kraft.

”Klarar utmaningen”
Alla i värdekedjan är beroende av varandra för att elektrifieringen av tunga fordon ska bli verklighet. Fordonstillverkare behöver veta att kunderna vill ställa om till eldrivna fordon. Transportföretag vill, om de investerar i eldrivna fordon, säkerställa att de går att ladda på strategiska platser utan onödigt uppehåll, och energileverantören behöver vara trygg i att laddning kommer att efterfrågas.
Vi kan säkerställa att eldrivna tunga fordon kommer att finnas på marknaden. Utmaningen är att säkra tillgången på laddinfrastruktur och eleffekt när kunden behöver det. Med det här samarbetet ska vi kunna klara den utmaningen, säger Jessica Björkquist, ansvarig för E-mobility, Scania Sverige.

Klart innan årsskiftet
Elektrifieringen behöver gå fort och då är utbyggnaden av laddmöjligheter avgörande. En viktig förutsättning för en lyckad omställning är även att laddningen blir effektiv. Det kan till exempel innebära att bilarna laddas i anslutning till lastning eller lossning.
Etableringen är en del av Skellefteå Krafts satsning på att möjliggöra elektrifieringen av tunga transporter. Totalt kommer 9,5 miljoner kronor att investeras i en laddplats för tunga transporter. Tre lastbilar kommer att kunna laddas samtidigt med en effekt på 300 kW.
För att finansiera projektet har Skellefteå Kraft ansökt och fått beviljat klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket. Stödet omfattar hälften av den totala investeringen och förutsätter att den nya laddplatsen är i drift innan året är slut.

Källa: Skellefteå Kraft