Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Trivselbygdens bank i 120 år

I 120 år har Mjöbäcks Sparbank varit Trivselbygdens bank. Genom att erbjuda hög personlig service och ha ett starkt samhällsengagemang har man etablerat sig som en viktig del av lokalsamhället. Inför 120-årsjubiléet har banken renoverat sina lokaler för att skapa en ännu mer välkomnande miljö.

1904 grundades Mjöbäcks Pastorats Sparbank. Sedan dess har man kortat ner sitt namn till Mjöbäcks Sparbank, men grundvärderingarna har alltid varit desamma.
– Vår tradition av att vara en del av det lokala samhället har förblivit intakt. Att stödja och främja Trivselbygden är en självklarhet för oss, säger Carolina Skogsberg, som har varit bankens VD sedan 2019.

Begreppet Trivselbygden myntades för cirka 20 år sedan och benämner bankens närområde, innefattande sju orter i Svenljunga kommun, tre orter i Marks Kommun och en ort i Falkenbergs kommun.

Skräddarsydda lösningar
Mjöbäcks Sparbank fokuserar, som alla sparbanker, på att stödja det lokala samhället både för privatpersoner och företag.
– Vi är stolta över att vara en del av Trivselbygden, där vi har ca 5 900 invånare och det finns en stark entreprenörsanda, säger Carolina.

Företagskunderna består av allt från mindre företag till aktörer inom jord- och skogsbruket.
– Genom att erbjuda hög tillgänglighet och personlig service, strävar vi efter att vara en pålitlig partner för varje kund, säger Carolina.

Samhällsengagemang
Mjöbäcks Sparbank erbjuder mer än bara banktjänster och hög service. Man har även ett starkt samhällsengagemang. Detta reflekteras bland annat av initiativ som Mjöbäcks Sparbanks Stiftelse för Utveckling i Trivselbygden och samarbeten med lokala föreningar och skolor.
– Att investera i våra barn och unga är en investering i Trivselbygdens framtid. Genom att stödja projekt som ”Lika Olika”, som är ett värderingsprojekt för skolor, strävar vi efter att rusta nästa generation med verktyg för framgång. Vi erbjuder även utbildningar i ekonomi på skolorna, berättar Carolina.

I samband med Mjöbäcks Sparbanks 120-årsjubileum har man genomfört renoveringar för att skapa en ännu mer välkomnande miljö där personliga möten prioriteras.
– Vi vill vara den öppna banken, där människor kan känna sig hemma och få personlig service, avslutar Carolina.

Intervju: Oliver Malm
Text: Andreas Ziegler