Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Tredjepartslogistik för stora och små aktörer

Webshoplagret kan sköta alla sina kunders lagerfunktioner. Tjänsterna inkluderar allt från lagerhållning till packning och returhantering till administration och kundtjänst. Kunderna betalar bara för vad de använder och sparar därmed både tid och pengar när de outsourcar allt det praktiska. Tack vare en avdelning i Danmark och danska samarbetspartners kan svenska webshopägare leverera till danska kunder inom 24 timmar.

E-handelsbranchen växer. Många uppskattar enkelheten med att kunna shoppa från sitt eget vardagsrum. I takt med att möjligheterna inom e-handeln ökar, bildas många nya företag som vill ha en del av kakan. En av de största utmaningarna inom e-handeln är lagerhållning. En lösning på detta problem är så kallad tredjepartslogistik, där man överlåter lagerhållning, packning och leveranser till ett annat företag. DDP, som grundades i Danmark, har tagit detta koncept ett par steg längre. Sedan 2014 har man även verksamhet i Sverige i form av DDP Sverige AB, som heter Webshoplagret ut mot kunderna.
– Vi finns ju i både Danmark och Sverige, vilket är väldigt smidigt för kunder som verkar i båda länderna och vill kunna leverera till sina kunder snabbt och enkelt, säger Torben Jørgensen, som är VD för Webshoplagret.

Heltäckande
Webshoplagrets koncept handlar i grund och botten, precis som namnet antyder, om lagerhållning för sina kunder. Precis som andra 3PL-företag, sköter man allt från orderhantering och transport till frakt, emballage och leveranser.
– Tack vare vår höga volym på frakt har vi fördelaktiga avtal med flera olika transportörer. Detta, i kombination med att vi finns både i Sverige och Danmark och har danska samarbetspartners, gör att vi kan leverera varor på under 24 timmar i båda länderna. Det är något som både våra kunder och slutkunderna uppskattar väldigt mycket, säger Amanda Svenonius, som är Sverigeansvarig.

Webshoplagret hanterar även returer och administration och, om så önskas, även kundtjänst för sina kunder. Man hjälper även sina kunder att kontinuerligt utveckla lagerhållning och andra aspekter inom logistikarbetet. Detta är kopplat till grundtanken bakom alla företag som verkar i 3PL-branschen.
– Man plockar in oss istället för att behöva anställa personal och kan istället fokusera på sin hemsida och att öka försäljningen, säger Amanda.

Anpassas efter kunderna
Webshoplagret baserar sina priser på använt utrymme och tidsåtgång. Detta gör att företag inte betalar en fast månadsavgift, utan bara för vad de använder varje månad. Detta är särskilt fördelaktigt för företag vars verksamhet är säsongbetonad. Webshoplagrets framgångar är kopplade direkt till kundernas.
– Om vi gör ett bra jobb kommer våra kunder antagligen sälja fler produkter, vilket leder till att vi får in mer arbete, säger Torben.

Webshoplagret har redan nått stora framgångar, både i Danmark och i Sverige. Man har gott om utrymme i sina lager och letar ständigt efter kunder som har ett behov av att frigöra tid när det kommer till lagerhållning, orderhantering och dylika tjänster.
– Vi söker både små och stora kunder. Ingen kund är den andra lik. Att vara flexibla och kunna möta både kunderna och slutkundernas behov är något vi är vana vid här, avslutar Amanda.

Intervju: Lex Thelin
Text: Andreas Ziegler