Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Traditionellt hantverk när Nordic Dent reparerar bucklor

Mekaniker på Nordic Dent reparerar en buckla på en bil i verkstaden.

Bucklor i bilens kaross kan vara kostsamma att reparera med dagens moderna teknik. Den jobbar man dock inte med i Nordic Dent där man alltjämt ser arbetet som ett genuint hantverk. I Nordic Dent masseras bucklan ut inifrån vilket bevarar lacken, samtidigt som ingreppet blir mindre kostsamt för både plånboken och miljön.

Vi träffar Joakim Karlsson som är grundare och ägare till Nordic Dent i Halmstad. Han startade bolaget 2004 och hade redan då skaffat sig gedigen kunskap om hur man lagar bucklor på ett effektivt och skonsamt sätt. Medan hans konkurrenter jobbar med olika slags maskiner och slipning har Joakim valt att anamma det traditionella hantverket genom att, som han uttrycker det, massera ut bucklorna inifrån med hjälp av olika verktyg.
– Det är den metod som fungerar allra bäst, men det är trots detta ganska få aktörer i Sverige som jobbar med denna metod, säger Joakim som driver företaget med två anställda. Härutöver omfattar verksamheten ett franchiseföretag i Norge som sysselsätter tre personer.

Flera fördelar
Det finns flera fördelar med att reparera bucklor enligt den metod som Nordic Dent använder sig av.
– Det är inte minst mer miljövänligt eftersom de som jobbar med moderna metoder ofta använder sig av olika kemikalier i samband med arbetet. Det brukar dessutom blir upp till 80 procent billigare att laga bucklan på det sätt vi gör. I och med att lacken bevaras undviks dessutom olika färgnyanser i lacken, upplyser Joakim Karlsson.
Han berättar att man under senare tid har börjat ta sig an större skador så länge lacken är intakt, något som inte är helt vanligt i branschen. Nordic Dent lagar också stenskott genom att använda sig av en klar lackblandning som fylls i skadan. Man reparerar också hagelskador på ett kvalitets-, miljö- och prismässigt fördelaktigt sätt. Resultatet blir i regel perfekt.

Framtidsplaner
Nordic Dent vänder sig företrädesvis till plåtverkstäder och bilhandlare i hela västra Sverige. Många av uppdragsgivarna är uthyrare och leasningsföretag.
– 95 procent av våra kunder är företag men vi strävar hela tiden efter att öka andelen privatkunder, säger Joakim som umgås med planer på att utveckla företaget till en nationell aktör inom PDR, Paintless Dent Removal, genom att slå samman sitt eget med andra bolag i Sverige.
– Genom att vi blir en större organisation kan vi åta oss större jobb för försäkringsbolagen, påpekar Joakim.
Än så länge är det hans dotter och svärson som jobbar i firman, men på sikt vill han ha in två personer till. Samtidigt vill han bidra till att föryngra branschen.
– De flesta av oss som jobbar med detta börjar bli äldre, vi behöver fler som anammar detta traditionella hantverk, konstaterar Joakim Karlsson.

Intervju: Oliver Malm
Text: Örjan Persson