Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Tillväxt och positiva tongångar i Ödeshögs kommun

Flygbild på småbåtshamn i Ödeshög.

Såväl barnfamiljer som företag dras i allt högre utsträckning till Ödeshögs kommun, och det är målmedvetna satsningar som ligger bakom den positiva utvecklingen. Bostäder byggs, liksom nya etableringsområden för företagen, vilket lett till att Ödeshög var bästa kommun i Östergötland 2020 avseende nystartade bolag.

I kommunhuset, på torget i centrala Ödeshög, träffar vi näringslivschefen Helene Njord-Westerling. Hon kan konstatera att Ödeshög förra året var bästa kommun i Östergötland, och nummer 43 i hela landet, beträffande nystartade bolag. Inte mindre än 37 nya företag valde att slå ner sina bopålar i Ödeshög, vilket är mycket för en kommun av dess storlek.
– Inte minst entreprenadföretag och konsulter har startats. Samtidigt har våra industriföretag gått bra, berättar Helene.
I sammanhanget lyfter hon fram företagsprojektet E4-Läget där en stor markyta avsatts för nyetableringar i ett strategiskt läge invid motorvägen.
– Vi ligger perfekt mitt emellan Stockholm och Göteborg samt Stockholm och Malmö. Det gör oss till något av en strategisk mittpunkt. E4-Läget blir en attraktiv företagspark där etablerade verksamheter har orter som Jönköping och Linköping bara 45 minuter bort.
Helene berättar att inte minst de gröna näringarna frodas i Ödeshögs kommun. Det speglar också väl kommunens allmänna hållning kring hållbarhet. Ambitionen är att köpa in närproducerade varor i så hög utsträckning som möjligt, inte minst avseende mat till skolor och äldreomsorg.
Den lokala företagarföreningen, vilken Helene Njord-Westerling har ett nära samarbete med, är en viktig part för näringslivets utveckling.
– Vi lägger stor vikt vid att serva våra företag och förbättra företagsklimatet i kommunen, bland annat genom personliga besök. Som liten kommun har vi en fördel i våra möjligheter att bygga nära relationer med våra företagare, anser Helene.

Fler vill bo i Ödeshög
Ett blomstrande näringsliv, nyetableringar och fler nystartade bolag ställer förstås också krav på ett utökat bostadsbyggande. I Ödeshögs kommun pågår ett flertal bostadsprojekt via såväl kommunala som privata aktörer. Sväm, Hästholmen och Trehörna är tre områden som bebyggs, och för tre år sedan sjösattes ett projekt med ett antal 65+-lägenheter invid äldreboendet på Ringvägen.
– Vi är en landsbygdskommun där bara ungefär hälften av invånarna bor i tätorten. Det har attraherat många som valt att flytta hit och leva sina liv i natursköna omgivningar. Många uppskattar också våra skolor där personaltätheten är hög. Både 2017 och 2018 blev vi uppmärksammade av Skolverket för att vi har skolor med bäst trygghet och arbetsro. Eleverna var själva med och gav omdömet, vilket är mycket positivt säger Annicki Oscarsson, kommunstyrelsens ordförande i Ödeshögs kommun.

Attraktiv destination
Annicki berättar att det händer mycket i Ödeshögs kommun, som bröt den nedåtgående befolkningstrenden 2014 genom att bostadsbyggandet kom i gång. Besöksnäringen har länge varit stark i Ödeshög. Med kommunens natursköna läge har den blivit en naturlig knutpunkt inom naturturism och friluftsliv.
– Senaste statistiken visar att runt 500 000 människor rör sig runt Omberg och Hästholmen årligen, vilket också ger oss goda förutsättningar för att profilera oss som en åretruntdestination, säger Annicki.
En del i utvecklingen som nämns är kommunens destinationswebb som under senare tid har fått en rejäl ansiktslyftning och blivit betydligt mer lättanvänd.
– Vi har fått väldigt god respons från besökare, invånare och företag.
Ödeshög ligger dessutom utmed Vätterleden som brukar beskrivas som en av Sveriges vackraste vägar. Här finns Vättern, djupa skogar, Omberg och storslagna slätter. Ödeshög är med andra ord en fantastisk plats att bo, leva och verka på, konstaterar Annicki Oscarsson.

Intervju: Oliver Malm
Text: Örjan Persson