Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Tegel – ett hållbart byggmaterial

En snabb faktakontroll visar att tegel uppfyller alla kriterier för hållbarhet, att totalekonomin är den mest fördelaktiga och att återvinningsnivån är på topp. Tillsammans placerar allt detta tegel i elitserien av miljövänliga, hälsosamma och hållbara produkter.

Indianerna har ett gammalt ordspråk som säger att det inte får finnas konsekvenser av ens handlingar under sju generationer framåt. Den tanken har tegeltillverkarna levt upp till under mer än nio generationer. De har nämligen lärt sig att det krävs sunt förnuft för att driva en hållbar verksamhet.

En hållbar produkt
Teglet är gjort av lera, eld och vatten.
Leran grävs upp i tegelbrukens bakgårdar, vilket minimerar behovet av transporter. När uppgrävningen är klar, återplaceras all jord och jordbrukaren kan återigen odla sin mark.
Vid produktion används leran till hundra procent. Det innebär 0 procents avfallsfraktion av lera. Alla rester skickas direkt tillbaka till produktionen. Dessutom returneras allt tegel från restlager eller felproduktioner och ingår sedan som en del av nyproduktionen.

Bäst totalekonomi
Empiriska analyser från entreprenören MT Højgaard visar att tegel har den bästa totalekonomin. I rena anläggningsomkostnader ligger tegel i medianfältet, men eftersom murverk är nästan helt underhållsfritt kommer det redan efter 10-15 år överträffa de andra materialen när det gäller totala drifts- och anläggningskostnader. Därefter förbättras ekonomin år efter år, allt medan byggnaderna uppvisar estetik och skönhet.

Byggavfall av tegel återvinns till 95 procent
Såsom beskrivits, återvinns tegel till hundra procent i produktionskedjan, och det ser även positivt ut för byggavfall från rivningsprojekt, där 95 procent återvinns som fyllmaterial vid byggprojekt. Det beror bland annat på att tegel är ett rent och inert material som inte utgör någon risk för människor eller miljö. Som fyllmaterial ersätter tegel även andra naturtillgångar, vilka annars skulle ha utvunnits från naturen.
Taktegel kan enkelt tas bort och läggas tillbaka igen, och representerar därmed den finaste cirkulära ekonomin. Tegel återvinns också allt mer vid nybyggnationer eller blandas med nyproduktion av tegel.

Hälsosamt, vackert och hållbart
Våra städers gamla, vackra byggnader vittnar om att tegel håller under flera århundraden, att det åldras med mycket elegans och att det utstrålar den unika patinan och estetiken som bara tegel kan. Det är vackert.
Tillverkad av lera, eld och vatten som inte utsöndrar några slags ämnen, och med bra termiska och akustiska egenskaper, är tegel även ett hälsosamt byggnadsmaterial.

Ökad efterfrågan i Sverige
De danska tegelproducenterna upplever för närvarande en ökning av intresset för tegel hos både arkitekter och byggentreprenörer. Detta beror på att förtroendet för tegel som en hälsosam och hållbar kvalitetsprodukt blir allt vanligare, och har resulterat i en ökad användning av tegel i Sverige.

Källa: byggitegel.se

One thought on “Tegel – ett hållbart byggmaterial

Comments are closed.