Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

TCO Development presenterar de senaste trenderna inom mer hållbara IT-produkter

En ökande efterfrågan på mer hållbar IT har gjort att antalet IT-produkter som certifierats med TCO Certified har ökat med 26 procent under de första två åren av den nuvarande generationen av TCO Certified jämfört med den föregående. Headsets är den kategori som ökar mest.

IT-produkter är en källa till växthusgaser under hela livscykeln – från tillverkning till distribution, användning och e-waste. Med förbättringar i design, tillverkning, teknik och användarbeteende är det möjligt att begränsa dessa effekter. TCO Certified, den ledande hållbarhetscertifieringen för IT-produkter, har sett ett ökat intresse för mer hållbara IT-produkter under de senaste två åren.
– Procentuellt sett är headsets vår snabbast växande produktkategori. Sedan lanseringen av den senaste generationen av TCO Certified har vi sett en stor ökning av nya certifierade headsetmodeller, jämfört med föregående generation. Ökningen kommer från en låg nivå jämfört med de två största produktkategorierna – bildskärmar och bärbara datorer – men det råder ingen tvekan om att varumärken vill få fler headset certifierade, säger Sören Enholm, VD på TCO Development, som är organisationen bakom TCO Certified.

Topplistan över produktkategorier som ökat mest:

  1. Headsets, +850 procent (ökning från låg nivå)
  2. Bärbara datorer, +49 procent
  3. Bildskärmar, +24 procent

– Ett ökande intresse för mer hållbara IT-produkter är goda nyheter för alla som vill göra mer hållbara val. Efterfrågan är en effekt av att inköpare höjer sina röster och efterfrågar IT-produkter som tar hänsyn till frågor som klimat, cirkularitet, farliga ämnen och leveranskedjan. Olika varumärken visar sitt engagemang för att möta detta behov hos inköpare över hela världen genom att certifiera sina produkter enligt TCO Certified. Inköparna har nu ett ännu bredare utbud av produkter att välja mellan, tillägger Enholm.

Många arbetstimmar
Bakom alla certifikat ligger mer än 10 000 timmar per år i att utveckla krav. Varje år lägger också oberoende experter mer än 20 000 timmar på produkttester och utvärdering av leveranskedjor för att säkerställa att de följer kraven och minska risken för greenwashing.

Källa: TCO Development