Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Tarkett lanserar nya iQ Natural – ett steg mot ett fossilfritt samhälle

Träfigurer, som är delar av Tarketts nya kollektion, iQ Natural.

Traditionell fossil råvara ersätts av bio-attribuerad vinyl och biobaserad mjukgörare i Tarketts nya kollektion iQ Natural. Tillsammans med den nyligen lanserade tvättprocessen för gamla golv och Tarketts teknik för återvinning representerar iQ Natural en helt ny generation vinylgolv. Utsläppen av växthusgaser är 50 % lägre än hos traditionella homogena vinylgolv och varje kvadratmeter som används bidrar till omställningen till ett cirkulärt fossilfritt samhälle.

Tarketts homogena vinylgolv tillverkas i Sverige och är uppskattade i offentliga miljöer världen över tack vare sina goda funktions- och designegenskaper och långa hållbarhet. Den första versionen iQ Natural lanserades redan 2009 med en biobaserad mjukgörare. Nu tar Tarkett ytterligare steg i strävan att minska klimatpåverkan. Räknat på hela livscykeln ger nya iQ Natural 50 % lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med traditionella homogena vinylgolv. Varje kvadratmeter som används bidrar till ett skifte från fossil till förnybar råvara.

Massbalans möjliggör grön omställning
Nya iQ Natural är världens första plastgolv med bio-attribuerad vinyl. Det innebär att den fossila oljan byts ut mot biobaserad råvara vid tillverkningen, enligt principen för massbalans. Vinylen är tillverkad i ett produktionssystem som använder biomassa från skogsavfall parallellt med fossil råvara. Den biobaserade delen ”attribueras”, d v s hänförs bokföringsmässigt genom massbalans till en specifik slutprodukt. Hela försörjningskedjan är tredjepartscertifierad av RSB® och den förnybara råvaran konkurrerar inte med matproduktion.
– Massbalansprincipen möjliggör en grön omställning inom befintlig produktionsinfrastruktur, utan att kräva resursintensiv utbyggnad av nya produktionsanläggningar. Det är ett viktigt verktyg för att driva på övergången mot ett klimatneutralt samhälle, säger Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef på Tarkett.
Återvinningsbar – på riktigt
Efter användning kan iQ Natural återvinnas på Tarketts anläggning i Ronneby, där det tvättas rent från lim och spackel med en nyutvecklad metod och mals ned till granulat. Dessa granulat kan sedan användas för att tillverka nya golv av lika hög kvalitet.
Inspiration från naturen
Den nya kollektionen består av 35 färger med en finstämd blandning av ton-i-ton nyanser och neutraler, valda för att skapa vackra interiörer inspirerade av naturen. Det nya mönstret Natural Flakes med sina mjuka kontraster kompletterar kollektionens i övrigt lugna mönsterbild och kan användas för att accentuera utvalda ytor. Den nya kollektionen lanseras under våren 2020.
Fakta om iQ Natural
•   Bio-attribuerad vinyl (BIOVYNTM), tredjepartscertifierad av RSB
•   50 % lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med traditionella homogena vinylgolv
•   CO2-neutral tillverkning med fossilfri el och processvärme
•   Ftalatfri, biobaserad mjukgörare
•   Mycket låga VOC-emissioner
•   Lång livslängd, lätt att installera och sköta (helt utan vax eller polish)
•   Låg livscykelkostnad
•   Kan återvinnas till nya golv i Tarketts anläggning i Ronneby
Källa: Tarkett