Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Sveriges största elektrolysanläggning väntas starta i september

Svensk stålproduktion tar ytterligare ett stort steg mot hållbarhet när världens första anläggning för fossilfri vätgas för uppvärmning av stål nu har fått sitt invigningsdatum. I september kommer stål- och återvinningsföretaget Ovako att inviga anläggningen som ska användas för att värma stål vid stålverket i Hofors. Det blir även Sveriges största elektrolysanläggning.

– Uppvärmning av produkter i stålindustrin har alltid krävt stora mängder fossila bränslen och det rimmar illa med Ovakos ambitiösa målsättning att ha noll utsläpp i verksamheten. Norden har unika resurser i form av fossilfria energislag och det har vi tagit fasta på i vårt innovationsarbete. Från att vi trycker på knappen i september startar ett nytt kapitel i svensk stålhistoria. Med den nya vätgasanläggningen i Hofors blir Ovako först i världen med att värma stål med fossilfri vätgas inför valsning. Här finns spännande potential för utsläppsminskningar världen över och vi ser redan ett stort intresse från globala partners, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef Ovako.

Gör skillnad från dag ett
Elektrolysören för produktion av fossilfri vätgas installeras vid Ovakos verksamhet i Hofors och arbetet väntas vara klart under tidig höst 2023. Anläggningen om 20 MW kommer att generera 3 880 kubikmeter fossilfri vätgas i timmen. Förutom uppvärmningen av stål kan den fossilfria vätgasen användas för tankning av bränslecellsdrivna lastbilar. Dessutom kan den överskottsvärme som genereras användas för fjärrvärme i närliggande samhällen.
Genom att samarbeta med partners som Volvokoncernen, Hitachi Energy, H2 Green Steel och Nel Hydrogen säkerställer Ovako att anläggningen gör skillnad från dag ett. Satsningen stöds även av Energimyndigheten där det gemensamma syftet är att etablera en industriöverskridande användning av fossilfri vätgas, öka kunskapen om möjligheterna med bränslet och uppnå en kostnadseffektiv produktion av vätgas.
– Det är viktigt att vi samarbetar över industrigränser och satsar på lösningar som ger stor och snabb klimatnytta. Sedan 2015 har vi reducerat våra koldioxidutsläpp med 57 procent och nu kommer vi som första stålbolag visa att det är möjligt att värma upp stål med fossilfri vätgas före valsning och på så sätt komma ännu närmare nollutsläpp i vår stålproduktion, säger Marcus Hedblom.
Planen är att använda lokal vätgasproduktion i alla Ovakos enheter där stål valsas senast 2030, under förutsättning att det finns en god tillgång på fossilfri el. 

Många fördelar
Tekniklösningen förser högtemperaturprocesser inom ståltillverkning med fossilfri vätgas och syrgas och ersätter därmed fossila bränslen. Med ett större behov av syrgas än vätgas inom stålindustrin finns dessutom goda möjligheter till kostnadseffektiv användning av vätgas inom andra områden, såsom fossilfria transporter med bränslecellslastbilar. Tekniklösningen kan användas flexibelt och kan därför bidra till stärkt elnätsstabilitet vilket i sin tur öppnar för högre grad av förnybara energikällor. Vidare kan restvärmen omhändertas i fjärrvärmenäten. Investeringen på cirka 180 miljoner kronor stöttas av Energimyndigheten via Industriklivet.

Källa: Ovako AB