Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Sverige och Finland kan lära av Norges helhetsperspektiv på elbilsomställningen

Norge är elbilstätast i världen och under 2017 var hälften av nybilsförsäljningen laddbara fordon. Där är vare sig Sverige eller Finland än. Men gemensamt för de tre länderna är den positiva synen på elbilar. I Sverige och Finland kan 6 av 10 tänka sig ett elbilsköp, och i Norge 8 av 10. Det visar de opinionsundersökningar som Fortum låtit Novus och Kantar TNS göra i de tre länderna.

Att hållbarhet är den starkast drivande kraften bakom det växande intresset för elbilar bekräftas av undersökningarna, trots olikheterna i förutsättningar. Av de som är intresserade så är det i Sverige fler än 8 av 10 som ser elbilen som ett hållbart alternativ, vilket är en högre siffra än i grannländerna. Motsvarande siffra i Finland och Norge är 6 av 10. Speciellt för Norge sticker även priset ut, höga skatter på fossilbränsledrivna fordon och massiva subventioner av elbilar gör elbilen mycket attraktiv ekonomiskt.

Norska incitament
De norska elbilsframgångarna beror inte bara subventionerna av själva bilen, vilka uppgår till hundratusentals kronor, utan det har även tagits en rad politiska initiativ i Norge som syftar till att på sikt fasa ut icke-hållbara transporter. Som elbilsägare i Norge tillkommer det alltså en rad ytterligare förmåner, däribland fri parkering och slopade trängselskatter. Efter nyår infördes även nya regler som förbjuder bostadsrättsföreningar att neka boende elbilsladdning.
– I Norge tar vi elbilen på allvar. De norska myndigheterna strävar efter att bara sälja utsläppsfria bilar från 2025. Det innebär ett slut på försäljningen av bensin- och dieseldrivna bilar, och Norge har därför otroligt starka incitament för att få befolkningen att köpa elbilar. Men det handlar också om att utveckla en välutvecklad infrastruktur för laddning i hemmet och längs vägar och ge konsumenterna incitament att ta steget ifrån gamla hjulspår. Vi hoppas att de erfarenheter vi har gjort med elbilar i Norge också kan gynna våra grannländer”, säger Stian Mathisen, kommunikationsansvarig på Fortum Norge.

Laddinfrastrutkuren avskräcker
I Sverige och Finland är verkligheten en annan. Här är priset tvärtom en avskräckande faktor. Likaså visar undersökningen att begränsad laddinfrastruktur står i vägen för elbilsköpet. När bensinmackar inte längre blir den primära platsen att tanka bilen ställs högre krav på hemladdning, svarar 7 av 10.
– Utöver laddning längs vägar finns idag goda möjligheter för hemladdning för boende i småhus. Annat är det för boende i flerfamiljshus. För dem krävs större insatser som i slutändan kräver gemensam stadsplanering. På så vis blir elbilar även en fråga om stadsutveckling i ett bredare perspektiv, säger Sofia Kjellqvist, produktansvarig för hemladdning på Fortums elhandelsbolag.

Norge och Finland bygger ut
Flera större byggprojekt för laddstolpar har genomförts i Norge, liksom i Finland. I området Vulkan färdigställdes under 2017 ett projekt som gav 100 nya laddplatser mitt i centrala Oslo. Och trots att Finland har betydligt färre elbilar sker nu en snabb utbyggnad av laddinfrastrukturen.
– Fortum leder utbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar i Norden. Vi märker av en stadigt ökande efterfrågan, så intresset för elbilar går inte att ta miste på. Däremot behöver vi på allvar diskutera hur vi utifrån varje lands förutsättningar kan skapa så goda förutsättningar som möjligt för en omställning, säger Sofia Kjellqvist.

Källa: fortum.se