Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Storföretagens samarbete genererar holistisk teknik för smarta byggnader

ABB och Samsung Electronics kommer att samarbeta i ett globalt partnerskap för att tillhandahålla gemensamt utvecklade tekniker för energibesparingar, energihantering och smart Internet of Things (IoT)-uppkoppling av både bostadshus och kommersiella byggnader. Byggnader genererar nästan 40 procent av de årliga globala koldioxidutsläppen och samarbetet mellan de båda företagen innebär en plattform för att bygga upp långsiktiga relationer för innovationer inom smarta tekniker, smart styrning och smarta enheter.

Tack vare samarbetet kommer Samsung och ABB att kunna utvidga kundernas tillgång till tekniker för hemautomation och bättre enhetshantering samtidigt som det underlättar smart fördelning av energikonsumtionen. Smarta hem använder sig av uppkopplade enheter och vitvaror som är integrerade i ett centraliserat system för att spara pengar, tid och energi. Genom att koppla ihop exempelvis appen Samsung SmartThings med ABB:s hemautomationslösningar kan de boende använda sina egna personliga enheter för att övervaka och hantera inte bara alla sina vitvaror, utan även gas- och rökdetektorer, energi, säkerhet och luftkonditionering från en och samma app. Genom att exempelvis proaktivt se till att vitvaror som diskmaskiner och tvättmaskiner körs under låglasttider säkerställs det att elnätet optimeras och ger lägre energikostnader.

Kopplar samman byggnader
Mike Mustapha, global chef för ABB:s division Smart Buildings, säger:
– Vi tänker oss en framtid där våra kunder kan dra nytta av betydande besparingar vad gäller koldioxid och energi genom att ytterligare förbättra tillgången till helt integrerad och holistisk, smart teknik för byggnader. Samarbetet med en större innovationsledare som Samsung Electronics stärker ytterligare ABB:s vision och erbjudande att koppla samman hela byggnader med öppna och agnostiska lösningar, samt att leverera förståelse om den totala energiförbrukningen, inklusive laddning av elfordon. Det minimerar inte bara koldioxidutsläppen från byggnaderna utan ger också en smidig och engagerande användarupplevelse.

Utvidgar samarbetet
Parallellt med hemautomationslösningarna avser de båda företagen att utvidga samarbetet mellan Samsung Electronics produkter för värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC) och VRF-system (variable refrigerant flow) för reglering av rumskomforten med ABB:s HVAC-styrsystem för kommersiella byggnader och flerfamiljshus.
Chanwoo Park, chef för IoT Business på Samsung Electronics, säger:
– Den enkelhet som uppstår när två leverantörer samarbetar på det här sättet underlättar smarta byggprojekt för byggföretag och fastighetsutvecklare. Vid uppgradering av befintliga byggnader eller nya anläggningar kan det tack vare en enda källa med lösningar säkerställas att produkterna kan integreras och fungera smidigt ihop. Det förbättrar också upplevelsen efter försäljningen eftersom hela systemet finns på en och samma plattform.

Källa: ABB