Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Stockholms första kvarter i massivt trä har öppnat dörrarna

Efter två års byggnation har nu de första människorna flyttat in i Cederhusen, Stockholms första kvarter i massivt trä.

Cederhusen är Stockholms första massivträhusprojekt med sammanlagt fyra hus om 234 bostäder i två sammanhållna kvarter.
Med drivkraften att vara en förebild och innovatör inom hållbart byggande gör Folkhem med Cederhusen ett tydligt ställningstagande.
– Cederhusen är en milstolpe i högteknologiskt trähusbyggande då vi, enligt detaljplanen, bygger höga hus som står tätt och ska uppfylla höga arkitektoniska krav när vi här bygger ut Stockholms stenstad, säger Anna Ervast Öberg, affärs- och projektutvecklingschef Folkhem.

Ringar på vattnet
Trä är ett genomgående tema – från stommen som består av svensk gran till trädetaljerna i inredningen. Ett projekt som Cederhusen innebär ett boende som inte bara skapar en trivsam boendemiljö utan även ger ringar på vattnet i form av färre transporter under byggnationen och minskade koldioxidutsläpp.
– Nu finns möjligheten för första gången någonsin att i Stockholm kunna välja att bosätta sig i ett massivträhus och vi vet att våra kunder värderar vad vi bygger in i väggarna, att Cederhusen står för något mer än att bara köpa en bostad, säger Anna Ervast Öberg.

Största lägenheterna populärast
Sedan starten har intresset för, och efterfrågan på, bostäder i Cederhusen varit stort. Nu har de första köparna fått flytta in i Cederhusens första hus, bestående av 60 bostäder i storlekarna 1–5 rum och kök på 25–128 kvadratmeter.
– Alla lägenhetsstorlekar har varit populära men generellt har vi sett en stor efterfrågan på de större lägenheterna. Majoriteten av våra köpare bor redan i innerstaden idag och våra undersökningar visar att önskan om ett klimatsmart boende är stort, säger Anna Ervast Öberg.

Källa: Folkhem