Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Snabba och säkra saneringsinsatser vid brand- och vattenskador

Brand- och vattenskador ställer till enorma problem och kräver åtgärder av professionella aktörer för att minimera dess verkningar. Vi finner en sådan i Ocab som med fem decennier bakom sig i branschen utför sanerings- och rengöringsuppdrag enligt konstens alla regler.

Med mer än 50 års erfarenhet av sanerings- och rengöringsuppdrag är Ocab en engagerad problemlösare efter framför allt brand- och vattenskador. Sedan starten 1964 har Ocab vuxit till en rikstäckande aktör med 50 kontor från Kiruna i norr till Ystad i söder. Sammanlagt arbetar cirka 900 personer med att varje dag rädda värden och avlägsna farliga ämnen på ett säkert sätt. Arbetet sker i regel i nära dialog med såväl försäkringsbolag och fastighetsbolag som privatpersoner. Ocab har nyligen lanserat en digital kundportal som sammanställer hela processen från skada till färdigt resultat.
På Ocabs etablering i Uddevalla träffar vi platschefen Mattias Syvertsson. Han berättar att Ocab tar hand om fastigheter och lösöre i samband med brand- och vattenskador genom att ikläda sig rollen som projektledare och driva hela saneringsprocessen på ett hållbart sätt och med rätt åtgärder för att påverka miljön i så liten utsträckning som möjligt. I dessa sammanhang, poängterar Mattias, är det förstås en fördel om Ocab kan komma in i projekten i ett så tidigt stadium som möjligt.
– Vi jobbar med en stående ambition om att rädda material i stället för att riva. Det uppskattas av våra kunder som består av både privatpersoner, företag, försäkringsbolag, bostadsföreningar och kommuner. Vi täcker ett stort geografiskt område som sträcker sig från norska gränsen till Vänern, upplyser Mattias Syvertsson.

Specialister på asbestsanering
Ocab tvättar, genomför rivningsarbeten och kan sanera miljöfarliga ämnen som asbest och PCB. Beträffande vattenskador gör Ocab först en fuktutredning varpå de tar fram en fuktskaderapport med åtgärdsförslag. Därefter friläggs fuktskadade delar av skadan och en avfuktning genomförs inför återställandet. Ocab arbetar efter Arbetsmiljöverkets regelverk med en personal som är kunnig och utbildad för att utföra saneringsuppdrag.
– Vi har ett ungt team här i Uddevalla, genomsnittsåldern ligger på cirka 25 år. Vi är något av specialister på asbestsanering och har en person som arbetar heltid med alla ansökningar och annan hantering som rör just detta, berättar Mattias Syvertsson.
Han betonar att innovation är en viktig del av Ocabs strategi. De använder sig till exempel av en ny teknik kring isblästring med hjälp av CO2, vilket är miljövänligt och inte lämnar några restprodukter. Ocab isblästrar bland annat Volvos svetsformar varje vecka för att ta bort svetsloppor och slagg.

Utreder, kontrollerar, analyserar
Ocab jobbar också inom området man kallar byggnadsmiljö där man bland annat utför utredningar kring inomhusmiljöer, fuktutredningar, provtagningar och analyser av byggnadsmaterial och luft. Resultaten utgör grunden till en rapport med åtgärdsförslag till fastighetsägaren. En annan del av Ocabs verksamhet är rivning i samband med olika typer av renoveringar. De jobbar också med industrisanering då de rengör allt från lokaler till maskiner – åtgärder som bland annat minimerar risken för brand, men också minskar behovet av underhåll och främjar en god arbetsmiljö i fastigheten. De lagerhåller också kundens lösören i samband med dylika insatser.
Ocab kan härutöver tvätta fasader och tak, utföra klottersanering, rengöra ventilationsanläggningar, blästra och utföra golvslipning och annan golvvård. De erbjuder dessutom jour dygnet runt, alla dagar i veckan, och har ramavtal med ett flertal försäkrings- och fastighetsbolag.

Utvecklingsmöjligheter
Mattias började sin karriär i Ocab som arbetsledare för fyra år sedan. Efter bara ett år tog han över rollen som platschef där han har ett brett ansvarsområde. Trots att företaget är organiserat liknande en franchise tar Mattias alla beslut på plats i Uddevalla. Både medarbetare och kunder vet vikten av snabba processer till beslut.
En annan viktig aspekt i hans roll är att driva företagets miljösatsning, vilken inkluderar en övergång till elbilar. De har nu sex elbilar och siktar på att successivt byta ut hela deras bilflotta på 16 fordon.
Mattias berättar att Ocab mer eller mindre ständigt är på jakt efter ny personal, gärna med byggteknisk kunskap eller bakgrund som snickare. Företaget erbjuder grundutbildning och intern utveckling, något som Mattias själv har tagit del av och inspirerats av.
– Vår VD, Martin Gustafsson, är ett bra exempel. Han började från grunden och har utvecklats och avancerat i företaget. Den resan har inspirerat många att söka sig till oss, konstaterar Mattias Syvertsson.

Intervju: Richard Eriksson
Text: Örjan Persson