Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Skolbyggnaden kopplas upp och blir en del av undervisningen

NCC lanserar nu ett digitalt verktyg för att underlätta undervisningen om hållbar energiförbrukning i skolan. Genom att använda skolbyggnaden som ett verktyg för fenomenbaserat lärande får eleverna uppgifter om energiförbrukning och inomhusklimatet och hur dessa kan påverkas. Rantaroustiskolan i Finland är först ut i Norden med att koppla upp skolbyggnaden och integrera den i undervisningen.

– Skolbyggnaden producerar stora mängder intressant information, som i vanliga fall endast är tillgänglig för experter. Nu erbjuder vi möjligheten att ”kika in under motorhuven”. Via vår tjänst Myschool ser man exempelvis var energin kommer ifrån, vad den behövs till i skolbyggnaden, hur byggnaden fungerar, hur man kan spara energi och vad nyttan är med energibesparingar, säger Ari Törrönen, Head of digitalization, NCC i Finland.

Ger kunskap
MySchool samlar in mätdata från byggnadsautomationen i skolan och andra informationskällor, som skolan får tillgång till via ett lättläst användargränssnitt. I tjänsten ingår även färdigt stödmaterial och övningsuppgifter till lärare som följer läroplanen.
Med hjälp av tjänsten kan lärarna ge eleverna kunskaper om den egna skolbyggnaden och därigenom fördjupa intresset för energibesparing och för att förbättra inlärningsmiljön. Målet är att få eleverna att förstå begrepp som förnybar energi, byggnaders energiförbrukning och bra inomhusluft, men framför allt vilka möjligheter de själva har att påverka genom konkreta exempel.
– Eleverna kan till exempel se hur stor skillnad det blir om man tvättar händerna snabbt eller låter kranen rinna medan man tvålar in händerna, säger Ari Törrönen och fortsätter:
– Antalet kilowattimmar som man sparar in på energiförbrukningen säger exempelvis inte nödvändigtvis eleverna så mycket men besparingen kan konkretiseras genom att beskriva hur man med samma mängd energi kan värma upp gymnastiksalen fram till slutet av året.

Sverige och övriga Norden
Rantarousti-skolan i Tyrnävä, Finland är första skolan ut att använda verktyget som har tagits fram i dialog med lärarna på skolan för att göra det så enkelt som möjligt för dem att använda tjänsten.
– Vi utvecklar ständigt energieffektiva, miljövänliga och resurseffektiva produkter och tjänster både på egen hand och tillsammans med våra kunder kopplade till våra byggprojekt. Det är riktigt roligt att vi nu också har ett verktyg för skolans värld. Vi tittar nu på möjligheten att även lansera tjänsten i Sverige och i övriga Norden, säger Stefan Munck, Chef Marknad & Partnering, NCC Building.

Källa: ncc.se