Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

SKF ökar skiftet mot koldioxidneutral tillverkning

Medarbetare på SKFS: fabrik i Tudela.

SKF:s fabrik för lager till fordonsindustrin i Tudela i Spanien ansluter till fabriken för industrilager i Steyr i Österrike som koncernens första koldioxidneutrala tillverkningsenheter. 

SKF:s fabrik för lager till fordonsindustrin i Tudela i Spanien är koncernens andra tillverkningsenhet som uppnår koldioxidneutral status. Tillsammans med fabriken i Steyr i Österrike, som tillverkar lager för industriellt bruk, har de två fabrikerna minskat sina årliga CO2-utsläpp med cirka 22 000 ton totalt, trots ökade produktionsnivåer.
Minskningen av CO2-utsläpp har uppnåtts genom en kombination av investeringar i processförbättringar, energieffektivare maskiner, solpaneler och inköp av förnybar el. För både Steyr och Tudela görs kompensation enligt Gold Standard för cirka 500 ton CO2-utsläpp per år från uppvärmningsanläggningar.
Bernd Stephan, President, Automotive and Aerospace, säger:
– Världen står inte inför många fler brådskande utmaningar än klimatförändringen och allt vi kan göra för att dämpa den är viktigt. Jag tycker att det som våra medarbetare i Tudela och Steyr har lyckats med är viktigt och något att vara stolt över. Investeringar har givetvis gjorts här, men våra kollegors fokus och engagemang är den främsta anledningen till att detta har uppnåtts.
Nära målet redan nu
Julian Jimenez Argudo, Tudela Factory Manager, säger:
– Att kunna erbjuda våra kunder produkter som har tillverkats i en koldioxidneutral fabrik särskiljer oss från de andra. Vad vi har uppnått i Tudela är tack vare förbättringar i processer och investeringar i energieffektiva maskiner och solpaneler. Kulturen har också förändrats där alla i fabriken aktivt arbetar med att minska användningen av naturresurser.
SKF:s klimatmål fokuserar på att minska utsläppen genom hela värdekedjan. Med 2015 som basår är SKF:s mål att minska CO2-utsläppen från tillverkningen per ton sålda lager med 40 % till 2025. I slutet av 2019 hade 36 % uppnåtts, vilket innebär att koncernen är långt före detta redan ambitiösa mål.
Utöver investeringar i energieffektiva fabriker och solpaneler kommer för närvarande omkring 50 % av SKF:s totala elkonsumtion från förnybara källor. SKF var ett av de första företagen att certifieras på global nivå enligt energiledningssystemet ISO 50001 och arbetar även tillsammans med leverantörer för ökad energieffektivitet och minskad CO2 genom hela värdekedjan.
Källa: SKF