Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Skellefteå Kraft har öppnat norra Sveriges första publika snabbladdare för tunga transporter

Nu finns norra Sveriges första publika laddplats för tunga transporter i Skelleftehamn. Bakom satsningen står Skellefteå Kraft i samarbete med aktörer som alla arbetar för att stödja och skynda på elektrifieringen av tunga transporter i Skellefteåregionen. Allt i syfte att fler tunga transporter ska kunna drivas med förnybar energi.

Skellefteåregionens roll i den industriella utvecklingen i norra Sverige kopplat till elektrifieringens betydelse för klimatomställningen gör Skellefteå Hamn, 18 km väster om Skellefteå, till en strategiskt lämplig plats för laddning av tunga fordon. I regionen finns Northvolt som nyetablerad industri, Boliden som den historiskt tunga industrin i regionen, Scania som fordonsleverantör, Wibax som transportbolag, Skellefteå kommun som hamnoperatör och inköpare av transporter samt Skellefteå Kraft som leverantör av laddutrustning och förnybar energi.
– Det unika i den här satsningen för snabbladdning av tunga fordon är att aktörer från hela värdekedjan samarbetar i en region där elektrifieringen är i fokus. Övergången till förnybar el som huvudsaklig energikälla är avgörande för en hållbar samhällsomställning. Med förnybar energi kan vi driva omställningen genom bland annat elektrifierade transporter och fordon, säger Fredrik Jonsson, affärsenhetschef E-mobilitet på Skellefteå Kraft.

Elektrifieringen går snabbt framåt
Alla i värdekedjan är beroende av varandra för att elektrifieringen av tunga fordon ska bli verklighet. Fordonstillverkare behöver veta att kunderna vill ställa om till eldrivna fordon. Transportföretag vill, om de investerar i eldrivna fordon, säkerställa att de går att ladda på strategiska platser utan onödigt uppehåll och energileverantören behöver vara trygg i att laddning kommer att efterfrågas.
– Elektrifieringen går snabbt framåt. Scania erbjuder nu ellastbilar för transportuppdrag i stad och region, på sikt även fjärrtrafik. Nyckeln i omställningen är ett effektivt samarbete i hela värdekedjan. Med ökad tillgång till publik snabbladdning blir det tryggare för våra kunder att gå över till eldrift, säger, Jessica Björkquist, ansvarig för E-mobility, Scania Sverige.

Hållbara transporter
Elektrifieringen behöver gå fort och då är utbyggnaden av laddmöjligheter avgörande. En viktig förutsättning för en lyckad omställning är även att laddningen blir effektiv. Det kan till exempel innebära att bilarna laddas i anslutning till lastning eller lossning.
– För oss är elektrifieringen av transportsektorn inte bara ett mål med affärsverksamheten, utan också ett medel som hjälper oss utveckla världens grönaste batteri. Ska vi fortsätta pressa ned koldioxidavtrycket i våra batterier behöver alla våra transporter vara så hållbara som möjligt, och där är detta projekt ett viktigt steg, säger Anders Thor, kommunikationschef i Norden för Northvolt.
Etableringen är en del av Skellefteå Krafts satsning på att möjliggöra elektrifieringen av tunga transporter. Totalt har 9,5 miljoner kronor investerats i laddplatsen för tunga transporter. Tre lastbilar kommer att kunna laddas samtidigt med en effekt på 300 kW. Laddarna, Sicharge D, har levererats av Siemens.
Etableringen är delvis finansierad av klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket.

Källa: Skellefteå Kraft