Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Samlingsbrunnar med plus i kanten

Fusion Sweden grundades 2010 och har sedan starten haft ett stort fokus på den europeiska geoenergimarknaden, bland annat med egen tillverkning av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Företaget levererar sina lösningar till brunnsborrningsföretag i Sverige men även till bland annat Finland, Norge och Storbritannien. Där sker försäljningen genom agenturer. Man samarbetar med lokala åkerier för att kunna ha så snabba och effektiva leveranser som möjligt.

Fusion Group ltd. är en av Europas ledande tillverkare av elsvetsdelar, rördelar, maskiner och utrustning. 2010 startades det svenska dotterbolaget Fusion Sweden AB i Borås. Ända sedan starten har man haft ett starkt fokus på produktion av samlingsbrunnar och fördelningsrör för geoenergi. Mikael Johansson har varit med i branschen i över 20 år och rekryterades därför in som platschef för företaget, som flyttade lager och produktion till Varberg 2014. Året därpå förvärvade Mikael hela företaget, som han äger och driver än idag. Då Fusion Sweden är ett företag som jobbar mycket med mervärden, ville han att detta skulle reflekteras i företagets logga.
– Jag var med och tog fram loggan, som står för mervärden med sitt plus i kanten, säger Mikael.

De senaste två åren har Fusion Sweden investerat i sin maskin- och lagerkapacitet, vilket gör att man idag kan erbjuda ett större utbud av samlingsbrunnar och tillbehör.

Samlingsbrunnar
Enkelt uttryckt används samlingsbrunnar för att koppla ihop ett större system med geoenergihål. Kunderna består av bland annat större grossister inom VA och geoenergi. Hälften av marknaden finns i Sverige medan övriga kunder främst finns i Norge, Finland och Storbritannien. Just nu har man störst fokus på att utveckla den svenska marknaden.
– Framöver ska vi fokusera på att utveckla våra affärsområden och komma åt fler lokala företag, säger Mikael.

Kundspecifika lösningar
Fusion Sweden tar fram kundspecifika lösningar, vilket har lett till flera starka samarbeten. Isamarbete med Peekab Brunnsborrning har man bland annat levererat samlingsbrunnar, fördelningsrör och isolerad markslang till många av bostadshusen som har byggts i Nya Hovås i Göteborg. Man har även levererat samlingsbrunnar och en markvärmeanläggning till Södra sjukhuset i Stockholm.

Logistik är ett viktigt led i arbetet för Fusion Sweden AB; man samarbetar med lokala åkerier för att kunna ha så snabba leveranser som möjligt.

Intervju: Oliver Malm
Text: Andreas Ziegler