Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Salt X och ABB fördjupar samarbetet kring elektrifiering inom utsläppsintensiva industrier

ABB och Salt X tecknar avtal inom teknikutveckling för att minska koldioxidutsläpp inom primärt kalk- och cementindustrin, såväl som andra utsläppsintensiva industrier.
Salt X:s Electric Arc Calciner ger industrin helt nya förutsättningar för kalcineringsprocess med förnybar energi och isolering av koldioxid vilket möjliggör en helt utsläppsfri tillverkningsprocess. ABB blir minoritetsägare i Salt X, samt bidrar med teknik och expertis inom automation och elektrifiering.

ABB och svenska greentech-bolaget Salt X har tecknat avtal för att möjliggöra vidareutveckling av teknik inom ljusbågskalibreringsprocessen, Electric Arc Calicination process (EAC). ABB blir också minoritetsägare i Salt X.
De två företagen är kända för sin expertis inom elektrifiering av utsläppsintensiva industrier, bland annat inom produktion av cement och kalk – eftertraktade material inom modern bygg- och processindustri. Idag är tillverkarna beroende av fossilfria bränslen för den enormt höga uppvärmning som måste till under processen, så mycket som upp till 900 grader, och har inget realistiskt alternativ.

En helt utsläppsfri tillverkningsprocess
Enligt det nya avtalet kommer Salt X att vidareutveckla sin innovative Electric Arc Calciner (EAC), en patentskyddad teknik för elektrisk kalcinering, en industriell process där material hettas upp till mycket höga temperaturer i syfte att förändra dess karaktär. Tekniken ersätter fossila bränslen med förnybar energi och separerar och isolerar den koldioxid som frigörs från materialet vid upphettningen vilket möjliggör en helt utsläppsfri tillverkningsprocess. Ambitionen är att ta en ledande position avseende elektrifieringen av utsläppsintensiva industrier såsom kalk- och cementindustrin och samarbetet syftar till att påskynda kommersialiseringen av Salt X teknik för elektrifiering och koldioxidinfångning. Genom det fördjupade samarbetet, där ABB kommer att bidra med kontroll och elektriska system till EAC:s kalcineringsprocess, skapas ett starkt gemensamt erbjudande till marknaden.

Ny industriell teknologi
Genom det fördjupade samarbetet och nyemissionen får Salt X en optimal industriell partner med lång erfarenhet av att skala upp och implementera ny industriell teknologi på global nivå, tillsammans med ett betydande kapitaltillskott, kommenterar Carl-Johan Linér, VD för Salt X.
– Detta stärker oss som bolag och gör det möjligt för oss att accelerera våra tillväxtplaner. Tillsammans med ABB och våra andra partners kan vi avsevärt förbättra våra möjligheter att ta en ledande roll i den elektrifieringsvåg som sveper genom industrisektorn.
– Vi exekverar på vår strategi, om att accelerera den omställning som industrin står inför, och erbjuda våra kunder lösningar inom elektrifiering och automation för en mer hållbar framtid, säger Torbjörn Ottosson, Head of Process Industries på ABB i Sverige.
– Det fördjupade samarbetet tillsammans med Salt X ligger i linje med detta, med teknik som kan ersätta fossila bränslen i dessa processer.
Företagen initierade samarbetet kring att elektrifiera den industriella processen av kalcinering 2022. Det intensifierades under 2023 genom uppbyggnaden av Salt X:s forsknings- och testanläggning (ECRC).

Källa: ABB