Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Revolutionerande system för blixtsnabb brandbekämpning

Dagens industrier har olika utrustningar för brandbekämpning – allt från sprinklersystem till automatlarm. Trots detta medför även bränder som släcks förhållandevis snabbt stora skador på egendom. Danska Safevent har utvecklat ett system som upptäcker och kväver bränder innan de knappt har hunnit uppstå.

Danska Safevent på norra Jylland, en knapp halvtimme från Frederikshavn med sina förbindelser till både Sverige och Norge, har utvecklat ett system som förebygger allvarliga bränder i industrier och på andra arbetsplatser. Det som gör att det sticker ut är att systemet aktiveras i ett mycket tidigt skede när en brand är på väg att uppstå. René Hvidkaer Jörgensen, direktör och ägare av Safevent, förklarar:
– I exempelvis ett teknikrum eller en serverhall saknas ofta ett ordentligt brandsläckningsystem. Det går i regel inte att använda vatten eller skum, så vi har tagit fram ett system med en speciell gas som inte är giftig för människor. Densiteten är däremot så pass hög att den lägger sig som en filt över den tekniska utrustningen och kväver elden innan den skadat exempelvis företagets servrar, berättar René.
Han påpekar att det finns många riskfaktorer som gör att en brand fullständigt skulle kunna ödelägga exempelvis en snickeriverkstad eller ett bageri.
– Vårt system kan upptäcka en gnista innan den förorsakar en brand. Det har förstås en enorm betydelse för både människor och egendom, understryker René Hvidkaer Jörgensen.

Reagerar snabbt
Jes Bering, projektledare i Safevent, visar upp de ändamålsenliga lokalerna. Här finns bland annat en demonstrationsanläggning som visar hur blixtsnabbt sensorerna reagerar på en gnista och lika blixtssnabbt stänger ett spjäll och stänger av en maskin. Till denna anläggning finns också en trycktank samt koppling till vatten som kan spruta ut en till konsistensen liknande ånga, och som släcker gnistan eller branden innan den förorsakat någon större skada.
– När det gäller sensorer har vi utvecklat ett pneumatiskt system som med förutprogrammerad regelbundenhet generear en tryckluftsstråle som rengör sensorerna. Vi levererar en komplett lösning inklusive styrenheter så att kunden i realtid kan överblicka funktionen och samtidigt bli förvarnad om en sensor mot förmodan skulle går sönder. Det har inte hänt ännu men man ska aldrig säga aldrig. För oss är det viktigt att våra kunder kan lita på våra system till hundra procent, säger Jes Bering.

Helhetslösningar
Safevent besöker gärna sina kunder och kartlägger vilket behov som finns, varpå de skräddarsyr en lösning helt enligt kundens behov. Större industrier, så som snickerier, köksproducenter och återvinningsföretag, behöver ofta flera system som klarar olika saker. Därför erbjuder Safevent allt från spjäll till brandsäkrade rörgenomföringar och gnistdetekteringsutrustning till gassläckningsutrustning för serverhallar.
– Allt vi producerar förses med noggrann dokumentation och full spårbarhet. Monteringsanvisningar och elkopplingsschema följer med alla våra anläggningar, vilket gör att en lokal elektriker och VVS-firma kan montera våra system. I samband med driftsstörningar finns vi alltid på jour för att hjälpa till, upplyser René Hvidkaer Jörgensen och tillägger avslutningsvis att de även kan utföra årliga drifts- och servicekontroller.

Text: Örjan Persson