Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Rekrytering och utvecklingsmöjligheter i Gävle

Academic Work sysslar med rekrytering och bemanning, men arbetar egentligen lite bredare än så.
– Även om det är viktigt att ha rätt förmågor för tjänsten, lägger vi stor vikt vid personlig motivation och drivkraft för att kunna lyckas i rollen, säger Malin Liljeros, som är Branch manager för Academic Work i Gävle.

Academic Work är ett företag som växte fram ur en idé som tre studenter i Stockholm hade i slutet av 90-talet. De tre vännerna såg näringslivets behov av personal som ett ypperligt tillfälle att hyra ut sina studiekamrater. Ett pannrum på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm fick fungera som ett första kontor. Idag finns Academic Work på 15 olika orter runtom i landet. Kontoret i Gävle öppnade 2014 och drivs av Malin Liljeros, som är Branch manager.
– Jag tyckte rekrytering och bemanning verkade spännande. Under min sista termin i skolan sökte jag ett deltidsjobb via Academic Work. Personen som intervjuade mig gav ett otroligt bra intryck. Jag fick inte den tjänsten, men när jag såg en annan tjänst här tvekade jag inte, utan sökte igen, och fick jobbet, berättar Malin om sin egen rekryteringsprocess.

Malin har nu jobbat på Academic Work sedan 2015. I början var hon själv på kontoret i Gävle, där man idag är 13 medarbetare. Malin är ett bra exempel på vad Academic Works slogan, ”We make people grow”, står för, det vill säga att utveckla både människor och företag för att skapa tillväxt.

Evidensbaserad rekrytering
Academic Work sysslar med rekrytering och bemanning, men företagets arbete är bredare än så.
– Vi riktar oss främst till så kallade young professionals, det vill säga akademiker som är i början av sin karriär, men också till personer som är intresserade av att byta karriär, berättar Malin.

Academic Work ägnar sig åt vad som kallas evidensbaserad rekrytering.
– Vi anser att det är viktigt att undersöka och ta hänsyn till varje persons individuella förmågor och personliga drivkrafter att utvecklas på arbetsplatsen, istället för att endast fokusera på hårda krav som lång erfarenhet och basera vår bedömning på ett CV, säger Malin.

Academic Work jobbar mot alla branscher, men är störst inom IT, Tech och Finance.

Academic Work Academy
Academic Work arbetar mycket med kompetensförsörjning, vilket gynnar både företag, som får den kompetens de behöver för att växa, och arbetstagare, som får möjligheter att utvecklas i sin karriär. Academic Work har utvecklat ett koncept de kallar Academic Work Academy , där man kan gå intensivutbildningar under 12 veckor. Systerbolaget Brights, som sysslar med vad som kallas reskill och upskill, står för själva utbildningen. Efter avklarad utbildning får man anställning hos Academic Work och får komma ut på uppdrag. Många av utbildningarna är inom IT och Tech.
– Det råder en enorm kompetensbrist inom dessa branscher. Utan människor kan företag inte växa vidare, så jag tror att det är viktigt att inte missa potential, speciellt nu under en lågkonjunktur. Vi vill satsa på att vidareutbilda rätt personer för att möta kompetensbristen som råder idag, säger Malin.

I takt med digitaliseringens utveckling ökar kompetensbehovet på arbetsmarknaden. Och det är inte bara inom IT som behovet av kompetens är eftertraktat. På Academic Work Academy kan man till exempel läsa program inom automation och elkonstruktion.
– Utbildningarna ska inte konkurrera med till exempel högskolor. Utan målet är att tillföra den kompetens till marknaden som inte finns i dagsläget, säger Malin.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler