Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Provning och CE-märkning av elektroniska apparater i marknadens tjänst

Dagens avancerade elektronik kräver omfattande reglering för att apparater ska fungera tillsammans. Det krävs att de provas, mäts och testas för att bli godkända för marknaden. Här spelar Jan Linders EMC-laboratorium en central roll med kvalificerad provning inom bland annat EMC, LVD, medicinteknik och fordonskomponenter.

I en tid då allt mer kretsar kring elektriska och elektroniska lösningar blir det allt viktigare att kontrollera hur olika produkter påverkas av exempelvis radiostörningar och elektriska fält. Vissa miljöer är mer utsatta än andra i det avseendet, och genom provning och testning kan man härigenom säkerställa att produkterna fungerar som de ska i alla sammanhang.
Det är här Jan Linders EMC-laboratorium, beläget i Lindholmen Science Park på Norra Älvstranden i Göteborg, blir en viktig aktör, inte minst för dagens produktutvecklare. Företaget är en oberoende mätplats för provning inom EMC, LVD, RED, medicinteknik, fordonskomponenter och militär apparatur. Här utförs CE-märkning såväl som undersökande provning, så kallad pre compliance.
– Vår ambition kring varje enskilt uppdrag är att hjälpa kunden att lansera sina produkter på marknaden, genom att säkerställa att den uppfyller alla regulatoriska krav. Vi jobbar nära våra kunder och bistår, utöver provning och mätning, med professionell rådgivning, hög tillgänglighet och stor kunskap utifrån den långa erfarenhet vi har. Vi står vi för ett personligt bemötande och en tät dialog med våra kunder, säger Jan Linders, ägare och initiativtagare till bolaget.
Jan har studerat elektroteknik vid Chalmers och har teknisk licentiatexamen. 1991 startade han sin första egna firma, vilken senare kom att bli Jan Linders EMC-laboratorium. Idag är det ett familjeföretag med mer än 20 års erfarenhet av mätning och provning som sysselsätter fyra personer.

En mätplats med stora möjligheter
Det är företrädesvis tillverkande industrier som vänder sig till Jan Linders EMC-laboratorium för provning och mätning av sina produkter. Det mesta av arbetet utförs i företagets laboratorium som är indelat i flera olika områden med olika sorters utrustningar, vilket möjliggör provningar och mätningar i enlighet med flera olika EU-direktiv och standarder.
– Vi har ett stort mätrum där vi utför mätningar på radiostörningar och tålighet mot elektriska fält. Det finns också flera olika mätplatser där vi provar och mäter mot andra fenomen, som till exempel elektriska transienter och korta nätspänningssänkningar, berättar Jan Linders.
Hela mätplatsen har gott om utrymme, vilket gör att man kan hantera såväl små som stora objekt. Eftersom den ligger i gatuplan och är försedd med högport är det inga problem att ta in skrymmande eller tunga objekt på upp till 2 000 kilo.

Hög flexibilitet för kunden
Jan Linders EMC-laboratorium bistår kunder inom ett flertal olika branscher. Husqvarna, Åf, Esab, Consilium, Qmatic och AVA Monitoring är bara några av de som valt att anlita bolaget. Företaget är också medlem i branschföreningen Svensk Elektronik och EIG, Elektronikindustriföreningen i Göteborg.
– Tack vare apparater och utrustning med hög prestanda och kapacitet kan vi vara flexibla. Vår mätplats erbjuder stora möjligheter för många olika kunder, säger Jan Linders som ser en ökad efterfrågan på företagets tjänster.
– Vi befinner oss just nu i en spännande och expansiv fas. Siktet är inställt på att anställa fler medarbetare i framtiden för att kunna tillgodose våra kunders ökande behov.

Research: Haris Delic
Text: Örjan Persson