Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Plånboken och miljön vinner med termisk sprutning

TSE – det vill säga Thermal Spraying & Engineering AB – är i många avseenden en komplett partner för industrin. TSE är en specialist på termisk sprutning, maskinbearbetning, komponenttillverkning och service för företag i en mängd olika branscher. Med kontinuerliga satsningar på såväl verkstad som personal är TSE i branschens framkant för att stanna.

Thermal Spraying & Engineering – eller TSE som företaget allmänt benämns – grundades för drygt sex år sedan och utgår från anläggningen på Ulvögatan i Malmö. Här träffar vi Olav Norheim, VD, tillika en av bolagets tre delägare, som berättar att de tog över verksamheten i dåvarande Metalock Engineering, ett bolag han själv har verkat i sedan 1990. Därav kom namnet TSE –Thermal Spraying & Engineering AB till. Bolaget levererar idag tjänster till kunder över hela norra Europa och bland uppdragsgivarna finner vi bland annat aktörer inom process, offshore, papper/massa, stål- och kraftverksindustrin.

Längre livslängd, bättre egenskaper
I TSE är man specialister på termisk sprutning, maskinbearbetning, komponenttillverkning och service för företag i en mängd olika branscher. Beträffande det förstnämnda rör det sig om en ytbeläggningsmetod som ger ytor specifika egenskaper, så som längre livslängd eller förbättrade egenskaper mot exempelvis slitage, korrosion, friktion, värme/el-isolation med mera, vilket i förlängningen kan innebära att kunden sparar pengar genom en mer kostnadseffektiv produktion. TSE arbetar med flera olika metoder, HVOF, plasma, ljusbåge och flamsprutning, men också med den nya HVAF-tekniken där företaget investerat kraftigt. En viktig del av arbetet innebär att man utför applikationsanalyser i syfte att identifiera på vilket sätt man kan hjälpa kunden mest effektivt.
– Vi jobbar i sammanhanget med ett klart och tydligt miljötänk, vilket också spiller över på våra kunder. I och med att vi med våra metoder förlänger livslängden på deras produkter innebär det att dessa inte behöver ersättas lika frekvent. Det blir en både miljö- och kostnadsmässig besparing, poängterar Olav Norheim och fortsätter:
– Termisk sprutning är fortfarande för många en relativt okänd metod, vilket gör att marknaden är ständigt växande. Ett kundmöte inleds ofta med en presentation om termisk sprutning och applikationer med personer inom exempelvis konstruktion, underhåll och inköp. Det gör vi gärna då vi vill överföra kunskap om våra processer till våra kunder, och på så sätt hitta besparingar på rätt ställen.

Söker nya medarbetare
Arbetet utförs i företagets välorganiserade verkstad som man investerar i kontinuerligt. Här tillverkar och ytbehandlar man såväl nya som befintliga komponenter, man utvecklar applikationer, monterar och demonterar, samt reparerar gamla komponenter.
– Vi jobbar målmedvetet för att upprätthålla långsiktiga relationer med våra kunder, vilket vi har lyckats bra med. Vi har vuxit stadigt sedan starten och planen framöver är att fortsätta expandera under kontrollerade former, säger Olav Norheim och berättar att TSE aktivt söker efter nya medarbetare – dels CNC-operatörer som gärna får ha erfarenhet av manuellt arbete, dels personer som ska arbeta med termisk sprutning.
Stort värde läggs vid att de sökande har en grundkunskap av industriarbete och ett genuint intresse av att lära sig. TSE erbjuder en lärorik arbetsplats med varierande arbetsuppgifter och kompetenta medarbetare. Man hittar ofta på saker tillsammans och var nyligen i Polen för en resa med både nöje och nytta på schemat.
– Bra stämning och gemenskap är viktigt för en bra arbetsplats och dess utveckling, poängterar Olav Norheim.

Intervju: Axel Eriksson
Text: Örjan Persson