Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Peter Carlsson, vd, Northvolt:
”Vi siktar på att skapa världens grönaste batteri”

I ett avsnitt av ABB Decoded berättar Northvolts grundare och vd Peter Carlsson om hur Northvolt tänker revolutionera den globala batteritillverkningen från en europeisk bas. Carlsson identifierar anpassade batteri- och energilagringslösningar som områden med stora möjligheter. Hållbarhet och cirkulära ekonomiska relationer med kunder identifieras som väsentligt för långsiktiga framgångar.

I ett avsnitt av ABB:s teknikfokuserade poddsändning pratar Peter Carlsson, grundare och vd för Northvolt, ett ambitiöst europeiskt startupföretag inom batteritillverkning som grundats på principer för hållbarhet och energilagringslösningar utan koldioxidutsläpp. Före Northvolt hade Peter Carlsson en central roll i ledningsgruppen där man övervakade Teslas övergång från startupföretag till disruptivt företag inom den globala bilindustrin. Han har också haft ledande befattningar på Sony Ericsson.
Båda rollerna, säger han, har bidragit till hans vision att göra svenska Northvolt till en utmanare på den Asien-dominerade batteritillverkningsmarknaden, samtidigt som han menar att en storskalig grön batteritillverkare är avgörande för att kunna tillgodose en växande efterfrågan från den globala bilindustrin när den ställer om till produktion av batteridrivna fordon från bilar som drivs av förbränningsmotorer.
ABB blev Northvolts första partner 2017, då Northvolt valde ABB:s metod för anläggnings¬optimering för att hjälpa till att påskynda projektgenomförandet med lösningar för integrerad elektrifiering, instrumentering, styrning och digitalisering (EICD) i syfte att möjliggöra en effektiv uppstart och drift.

Tacklar utmaningarna med global uppvärmning
Northvolts fabrik Ett drivs till hundra procent av lokalt producerad förnybar energi och per 2030 siktar man på att återvinna 50 procent av innehållet i nya batterier från begagnade batterier.
Peter Carlsson säger:
– Något som är unikt med företaget är att vi har en mycket tydlig målsättning, att bygga världens grönaste batteri och att ta koldioxidutsläppen för våra produkter så nära noll som möjligt. Vi startade företaget för att vi verkligen vill lösa ett stort problem – det globala problemet med global uppvärmning och den ökande mängden koldioxid i atmosfären. Att ta fram produkter som är så koldioxidneutrala som möjligt har verkligen blivit en mycket viktig uppgift.

Anpassning och kundrelationer är avgörande för framgång
Peter Carlssons breda branscherfarenhet har övertygat honom om att när man tillgodoser kund¬behoven leder det till en ny inriktning – och nya möjligheter – för batteritillverkning.
– För fem år sedan såg de flesta kunderna batterier som ett slags varutyp. Man köpte standardiserade format, så det var rätt liknande produkter för alla, och man byggde elektrifieringen på denna vara. Idag när stora bilföretag ställer om till helelektrisk tillverkning börjar man se att deras strävan efter varumärkes- och produktprestanda flyttas mot elektrifiering. Möjligheten att samutveckla med våra kunder så att de kan anpassa de optimala kemiska systemen efter sina behov ger ett stort tillägg till vårt hållbarhetsfokus.

Möjligheter med en gemensam europeisk vision
European Battery Alliance lanserades 2017 med målet att skapa en komplett inhemsk batteri¬värdekedja för att främja en kostnadsmässigt mer konkurrenskraftig ren energiomställning.
– En av utmaningarna i Europa, säger Peter Carlsson, är att vi behöver skapa en kärnkompetensbas. Det pågår verkligt bra grundforskning om batterier i Europa. Men branschen har utvecklats. Det började i Japan, fortsatte i Korea och har sedan skalats upp enormt i Kina. En massa kompetens och färdigheter har utvecklats där. Men det finns en stark inställning i Europa av att vi behöver klara det och det finns ett starkt engagemang för Parisavtalet. Vi har också en mycket stark överenskommelse: ’Låt oss göra det, och göra det rätt.

Erfarenhet ger trygghet
– Det som jag kände mycket starkt under åren på Tesla och som jag känner mycket starkt nu är att det finns många hinder, men i grund och botten är det vi gör och det sättet vi gör det på helt rätt sätt. Det är så här ett batteriföretag, ett energilagringsföretag, ska byggas upp. Och det ger mig en rätt stark tillförsikt i att om vi bara kan verkställa och lösa våra flaskhalsar finns det ett hav av möjligheter för oss att bli ledande inom det här fältet, säger Peter Carlsson.

Källa: ABB