Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Peab och SSAB i unikt forskningsprojekt om fossilfritt stål

Bygg- och ståljättarna Peab och SSAB inleder ett 18 månader långt forskningsprojekt för att ta reda på klimatnyttan som SSAB:s fossilfria stål tillverkat med HYBRIT-teknologin kan komma att bidra med för hela Sveriges bygg- och anläggningsbransch. Forskningsresultaten blir ett stöd i utvecklingen mot en klimatneutral byggbransch 2045, och projektet genomförs som en del av det branschunika partnerskapet mellan bolagen.

Idag står bygg- och fastighetssektorn gemensamt för cirka 20 procent av Sveriges inhemska koldioxidutsläpp. Inom nyproduktion står tillverkning av material och produkter för den allra största andelen av klimatpåverkan. Därför behöver stort fokus läggas på nya material och produkter med en låg klimatpåverkan för att byggbranschen ska uppnå klimatneutralitet till år 2045.
Det forskningsprojekt som Peab och SSAB nu inleder syftar till att undersöka vilken påverkan stål tillverkat med HYBRIT-teknologin har på bygg- och anläggningsbranschen ur ett klimatperspektiv. Den klimatbesparingspotential som klarläggs kommer sedan kunna användas för att uppskatta vilken klimatnytta som det fossilfria stålet kan bidra med för hela bygg- och anläggningsbranschen i Sverige.
– Det känns väldigt spännande att vara i gång med forskningssamarbetet runt fossilfritt stål som är en naturlig utveckling av den goda relation Peab och SSAB redan har. Förhoppningen är ju att våra resultat blir en viktig pusselbit för hela byggbranschens klimatarbete framöver, säger Anna Högberg, klimatspecialist Peab.

Stora klimatbesparingar
I dagsläget saknas kvantifiering av klimatbesparingspotentialen inom bygg- och anläggningssektorn för fossilfritt stål som produceras med hjälp av HYBRIT-teknologin på både projektnivå och nationell nivå. Information om klimatbesparingar vid ny teknik är av betydande vikt för bland annat beslutsfattande och som underlag för planering av klimatstrategier samt formulering av politiska styrmedel och standardisering.
– Vi har tidigare gjort grova beräkningar utifrån en typisk kontorsbyggnad som visade att 90 procent av konstruktionsstålet i en konventionell stålstomme kan bytas ut till fossilfritt vätgasreducerat stål. Det bedöms ge en klimatreduktion på mer än 70 procent jämfört med konventionellt stål. Det är väldigt hoppfullt – så det blir spännande att se resultaten när vi nu räknar i detalj på detta i betydligt större skala, säger Jonas Larsson, miljöchef SSAB.
Som första byggbolag ingick 2021 Peab partnerskap med SSAB kring fossilfritt stål utvecklat med HYBRIT-teknologin. Utöver att Peab säkrar tillgång till stålet från och med 2026 innefattar även partnerskapet att bolagen tillsammans ska analysera framtida möjligheter för hur fossilfritt stål kan minska byggbranschens klimatavtryck – något som nu inleds genom det gemensamma forskningsprojektet.

Källa: Peab