Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

På Praktiska Gymnasiet utbildas framtidens arbetskraft

Praktiska Gymnasiet i Kristianstad är skolan som skapar möjligheter till ett framgångsrikt yrkesliv. Här kombinerar man teori med praktik på ett sätt som gör att eleverna efter avslutade studier redan befinner sig nära arbetslivet. Med en mängd olika program lägger Praktiska Gymnasiet grunden till arbete inom en mängd olika yrken.

Praktiska Gymnasiet är en utbildningsinstitution i Academedias regi och som innefattar 33 skolor runt om i landet. En av dem ligger i Kristianstad där vi träffar skolans rektor, Bo Berntsson. Han berättar att skolen tidigare hette Framtidsgymnasiet men att den efter en sammanslagning 2021 nu verkar under Praktiska Gymnasiet. I lokalerna på högskoleområdet utbildas framtidens arbetskraft i nyrenoverade lokaler. Skolan utbildar drygt 300 elever inom sju program, varav samtliga ger högskolebehörighet. Det rör sig om Bygg och anläggning, Försäljning och service, Fordon och transport, VVS, Vård och omsorg, Naturbruk och djurvård, samt det helt nya programmet Frisör/Makeup/Stylist/Barberare.
– Många elever har sökt sig till vårt nya program. Vi har bland annat låtit bygga en helt egen salong för ändamålet, vilket har bidragit till dess popularitet, säger Bo Berntsson som, innan han övertog rollen som rektor, arbetade som lärare på skolan.

Samarbetar med näringslivet
Bo berättar att flera av Praktiska Gymnasiets lärare har sina bakgrunder i några av de branscher som berörs av skolans sju program.
– Det innebär dels att de har god kunskap om situationen i de olika branscherna, dels har kontakter som kan vara betydelsefulla för eleverna på deras väg ut i arbetslivet. Utbildningarna blir mer verklighetsbaserade, konstaterar Bo Berntsson.
Han betonar vikten av ett starkt och utpräglat samarbete mellan skola och näringsliv och uppmanar traktens företag att höra av sig om de är villiga att ta emot praktikanter. Skolan har också ett programråd där företagen ges möjlighet att vara med och påverka.
– Min uppfattning är att många företag behöver vara mer aktiva för att främja framtida kompetensförsörjning. Det är förstås en fördel för företagen om de ges möjlighet att forma individer i den egna verksamheten – personer som sedan kan ingå i personalstyrkan. Det handlar om att tänka långsiktigt, många branscher är beroende av att elever ges möjlighet att praktisera för att de ska kunna överleva i framtiden, menar Bo Berntsson.

På individnivå
På Praktiska Gymnasiet lägger man stor vikt vid hur lärare och övrig skolpersonal bemöter eleverna. Här jobbar man på individnivå. Bo Berntsson ger ett exempel.
– Om en elev kommer för sent behöver vi inte fråga varför, utan i stället säga ”kul att du är här”. Gymnasiet är trots allt valfritt, motivationen kan tryta. Då är det bättre att man kommer lite sent än inte kommer alls.
Bo fortsätter:
– Vi vill se alla elever, försäkra oss om att de har goda relationer med sina lärare och främja motivation för att gå i skolan.
Bo betonar också vikten av att skolan har en bra kontakt med elevernas föräldrar. Skolan sysselsätter fyra heltidsanställda mentorer som ombesörjer kontakter med både elever och föräldrar kring sociala och pedagogiska frågor. Bo tror också att de nya uppfräschade lokalerna kommer att bidra till bättre studiero och framhåller fördelarna med alla program numera är samlade på ett och samma ställe.
De som är nyfikna på Praktiska Gymnasiet i Kristianstad kan göra ett besök i skolans monter på gymnasiemässorna i Kristianstad och Hässleholm.
– Vi märker ett växande intresse för våra program, söktrycket ökar hela tiden, konstaterar Bo Berntsson som trivs ypperligt i sin yrkesroll.
– Det känns oerhört stimulerande att se när elever lyckas, inte minst de som haft problem i grundskolan och sedan står där med studentmössan i handen. Eller när före detta elever kommer på besök och berättar hur bra de trivs på sina arbetsplatser. Sådant gör det här jobbet otroligt roligt.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Örjan Persson