Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Nytt rekordår för ”gruvan ovan jord” – det svenska pantsystemet

Svenskarna pantar fler förpackningar än någonsin tidigare – fler än 2,6 miljarder burkar och flaskor är facit för 2022, vilket är en ökning med 9 procent från föregående år. Över 50 000 ton material har därmed kunnat bli till nya förpackningar. Pantningen sparar energi, minskar utsläpp och bidrar till att jungfrulig råvara, som olja och bauxit, får ligga orörd.

Kretsloppet för dryckesförpackningar är ett cirkulärt system, där pantade flaskor och burkar kan bli till nya flaskor och burkar. Under 2022 bidrog svenskarna med över 2,6 miljarder pantade förpackningar vilket motsvarar 250 pantade förpackningar per person. Över 50 000 ton material (varav det mesta består av aluminium och klar PET) återfördes till kretsloppet, vilket är mer än någonsin tidigare.
– Vår gruva ovan jord har jobbat på bra under 2022. Tack vare pantningen sparar vi energi och bidrar till att minska uttagen av jordens resurser, samtidigt som vi också minskar utsläpp av koldioxid med omkring 180 000 ton, säger Katarina Lundell, marknads- och kommunikationschef på Returpack/Pantamera.

Aluminium oslagbart för återvinning
Både försäljning och pantning av burkar har ökat under året, medan PET-flaskor ligger relativt stilla. Återvinningsgraden för metallburkarna ligger på 87,8 procent.
– Återvunnen aluminium är ett hållbart material i ordets mest konkreta bemärkelse, eftersom den går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvalitén påverkas. Det är i princip en ”closed loop”, så nära idealet man kan komma när det gäller återvinning, säger Katarina Lundell.

Normal konsumtion efter pandemin
Under pandemin påverkades livet på alla sätt, vilket även märktes i Returpacks årsstatistik. Mer konsumtion hemma och radikalt minskad gränshandel var två faktorer som bland annat drev upp pantning av PET-flaskor. Nu har pantningsgraden minskat något, 0,8 procentenheter, jämfört med förra året och ligger nu på 87,4 procent.
– Idrott och festivaler är i gång igen, vi går på café och restaurang, vi åker utomlands – och norrmännen handlar och pantar i Sverige igen, som innan pandemin. Det ger avtryck i våra insamlingsflöden och innebär att pantningsgraden är en aning lägre i år jämfört med förra året, säger Katarina Lundell.
Och att gränshandeln är öppen märks tydligt i statistiken. Pantningen i gränskommuner som Strömstad och Eda har ökat med hela 159 respektive 123 procent. I turistkommunen Åre har pantningen ökat med 90 procent. Värmland är annars Sveriges bästa pantarlän med 431 pantade förpackningar per person. Bästa pantarkommunen är nämnda Strömstad, med över 4 000 pantade förpackningar per person.

Tillgänglighet en pusselbit
Tillgänglighet till pantstationer i hela Sverige är en viktig pusselbit i det cirkulära pantflödet. Returpacks egna storpantarautomater, Pantamera Express, tog emot 137 miljoner förpackningar vilket är en ökning med drygt 15 procent mot förra året. Här kan pantare tömma hela säckar med pant på en gång och få pengarna utbetalade på flera olika sätt, till exempel insättning på bankkonto eller via Swish.

Källa: Returpack