Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ny tjänst för schaktmassor ger hög produktivitet och mindre klimatpåverkan

Lastbil forslar bort schaktmassor.

NCC och Volvo Lastvagnar har tillsammans utvecklat en digital tjänst för att effektivisera lastning och bortforsling av schaktmassor. Nu testas tjänsten på NCC:s arbetsplats vid delprojekt Centralen i Västlänken i Göteborg där tusentals transporter försvinner och CO2-utsläppen minskar med tusen ton.

Genom att koppla upp lastbilar och grävmaskiner som arbetar för att forsla bort lera, jord och sten mot en digital våg kan lastkapaciteten nyttjas maximalt för varje transport som sker i ett byggprojekt. För deletapp Centralen inom Västlänken i Göteborg, där tjänsten nu testas, innebär det cirka 8 000 färre lastbilstransporter, motsvarande 1 000 ton minskat koldioxidutsläpp.
– Vi har länge sett att det finns stora miljö- och effektiviseringsvinster att göra genom att mäta och digitalisera våra arbetsflöden med schaktmassor. Genom att arbeta tillsammans med Volvo kunde vi realisera våra idéer. Det är ännu ett bevis på att samarbeten mellan olika slags aktörer är viktigt för att driva utvecklingen framåt, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.
Gynnar både kunder och miljö
Volvo Lastvagnar har utvecklat tjänsten ”Effektiv utlastning” som används i lastbilarna och grävmaskinerna som används i arbetet. Genom en app kommer åkare och grävmaskinister kunna följa sin last med hjälp av fordonens digitala vågar som löpande överför information till appen. Efter avslutad lastning meddelar grävmaskinerna lastbilen digitalt vilket material som är lastat, lastvikt samt vart lasten ska transporteras.
– Volvo Lastvagnar ligger i framkant när det gäller uppkopplade transportlösningar. Samarbetet med NCC har hjälpt oss att förstå kundbehoven och utveckla en lösning som är flexibel, effektiv och produktiv genom att förbättra flödet vid stora anläggningsbyggen. Det gynnar våra kunder, såväl som miljön, säger Stefan Strand, VD på Volvo Lastvagnar Sverige.
Flera fördelar
Tjänsten innebär även att arbetsmoment blir digitala, planeringen av arbete kan ske med en exakthet och beslut i produktionen kan fattas i realtid, samt att det skapas en bättre och säkrare arbetsmiljö för både åkare, grävmaskinister och medarbetare i produktionen.
I detta testprojekt som genomförs på delprojekt Centralen i Västlänken samverkar tio uppkopplade lastbilar och tre grävmaskiner från Volvo i tjänsten ”Effektiv utlastning”.
Källa: NCC