Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ny hubb ska öka cybersäkerheten hos svenska företag

I internationella jämförelser återfinns Sverige i den absoluta toppen inom innovation, men vi ligger tydligt efter när det gäller cybersäkerhet. Därför startar nu Sveriges första innovationshubb för cybersäkerhet, riktad mot små och medelstora företag.

Sweden Secure Tech Hub är ett samarbete mellan sex av Sveriges ledande science parks inom tech och digitalisering. Med finansiering från Tillväxtverket kommer man att erbjuda utbildning, rådgivning och experthjälp till företag i regionerna Skåne, Östergötland, Västra Götaland, Norrbotten, Blekinge och Stockholm. Ambitionen är att öka konkurrenskraften för små och stora företag genom en digital och/eller fysisk träffpunkt där dessa tillsammans kan utvecklas i sin förmåga att skapa säkra produkter, tjänster eller lösningar.

Tydliga hot
Många svenska små och medelstora företag saknar tid och kunskap att säkra sina verksamheters arbetssätt och metoder, och därigenom förmågan att kunna utveckla säkra produkter till sina kunder. I vissa fall saknar man även insikt om varför man ska adressera detta område.
I flera rapporter till regeringen konstateras att digitala angrepp ständigt pågår i Sverige. Företag riskerar att bli av med viktiga data som till exempel kundregister, avtal och offerter, konstruktionslösningar, patent och leverantörsregister eller drabbas av produktionsstopp. Dataintrång kan utföras av bland annat kriminella individer och organisationer i avsikt att stjäla, utpressa eller på annat sätt skada företaget, men även av främmande makt som är ute efter avancerad teknisk information (industrispionage) eller känsliga uppgifter om Sverige.
– För att lyckas med digitaliseringen är det viktigt att företag har en god förståelse för cybersäkerhetsriskerna, säger Karin Bengtsson, VD i Kista Science City. Vi erbjuder en möjlighet för företagen att öka sin kunskap och förmåga att skydda sig mot cyberattacker.
Sweden Secure Tech Hub kommer att erbjuda små och medelstora företag ett flertal olika aktiviteter i syfte att höja deras nivå och förmåga. Bland aktiviteterna som planeras kan nämnas behovsanalyser, nätverksträffar, utbildningar, seminarier samt teknisk, finansiell och juridisk experthjälp.

Källa: Kista Science City AB