Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

NCC först i världen med anläggningsmaskin i fossilfritt stål

I anslutning till FN:s klimatkonferens Stockholm +50 lanserades världens första anläggningsmaskin tillverkad med fossilfritt stål. Anläggningsmaskinen är tillverkad av Volvo Construction Equipment (Volvo CE), med fossilfritt stål från SSAB och kommer att användas i NCC:s stentäkt Södra Sandby i Skåne.

Anläggningsmaskinen, en ramstyrd dumper, lämnades över av Melker Jernberg, vd Volvo CE, till NCC:s vd Tomas Carlsson under en ceremoni i anslutning till FN:s klimatkonferens Stockholm +50. Medverkade gjorde även bland andra klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och USA:s klimatsändebud John Kerry som fick uppgiften att avtäcka maskinen.
‒ NCC har en tydlig ambition att bidra till en hållbar utveckling. Det arbetar vi strukturerat och målmedvetet med för att nå, bland annat genom att välja maskiner som lever upp till våra höga krav. Precis som i detta goda exempel krävs det långsiktiga och proaktiva samarbeten mellan olika aktörer för att den hållbara förflyttningen ska vara möjlig, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.

Långsiktigt samarbete
NCC och Volvo CE har samarbetat under flera års tid för att tillsammans söka innovativa lösningar och ny teknik som kan driva utvecklingen framåt och som går i linje med NCC:s mål om att vara klimatneutralt 2045. Till exempel arbetar parterna med effektiva lastningsmetoder för minskat antalet transporter i projekt Centralen, Västlänken.
‒ Vi är övertygade om att alla aktörer i värdekedjan behöver samarbeta och agera om vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen i anläggningsbranschen. Tack vare våra starka partnerskap med andra drivande och målmedvetna företag kan vi nu leda skiftet mot fossilfritt entreprenadarbete och vara först med att leverera en maskin byggd med fossilfritt stål till en kund. Att gå från ord till handling är avgörande för att bygga den värld vi vill leva i, säger Melker Jernberg, vd Volvo CE.

Betydligt lägre CO2-utsläpp
Maskinen, en A30G, är producerad i Volvo CE:s anläggning i Braås, med fossilfritt stål från stålbolaget SSAB, vilket ger ett betydligt lägre CO2-utsläpp jämfört med en maskin i vanligt stål. Maskinen är bränslesnål och kommer att drivas med HVO, biodiesel.
‒ Vårt arbete för att minimera klimatpåverkan rör inte bara vår egen verksamhet utan vi ser till hela värdekedjan. Transporter är ett av våra prioriterade områden, där vi utöver minskade utsläpp från motorer även ser till det totala avtrycket från en maskin. Som stor köpare av arbetsmaskiner kan vi bidra genom att göra hållbara val, säger Tomas Carlsson.
Den ramstyrda dumpern kommer att arbeta i NCC:s stentäkt Södra Sandby utanför Lund, där den ska bidra till produktion av stenmaterial till nya vägar, infrastruktur och byggprojekt.

Källa: NCC