Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Näringslivets plattform för framtidens arbetskraft

På Carl Engströmsgymnasiet i Eslöv blir alla elever sedda och ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Det är en stående ambition på skolan att med en nyfikenhet tillsammans lägga grunden till framtidens arbetskraft inom ett flertal olika branscher.
– Vi vill ge våra elever det bästa unga människor kan få idag – god utbildning och demokratiska värderingar, säger skolans rektor, Eva Östberg.

En avklarad gymnasieutbildning är helt avgörande och ger därmed den bästa förutsättningen för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Carl Engströmsgymnasiet har idag elva nationella program: ekonomi-, samhällsvetenskaps-, teknik-, handel och administrations-, barn och fritids-, vård och omsorgs-, fordon och transport-, bygg och anläggnings-, el och energi-, restaurang- och livsmedelsprogrammet, samt det nystartade samhällsvetenskapliga programmet. Skolan har som mål att tillsammans med det omgivande samhället, både med den lokala arbetsmarknaden och med högre utbildningssamordnare i regionen, förbereda de 700 eleverna på bästa sätt inför framtiden.
– Vi har ett stort antal sökande på alla våra program och bryter därmed på sätt och vis den nationella normen. Det råder ett stort söktryck på våra praktiska program samtidigt som våra akademiska program är nära nog fullbelagda, konstaterar Eva Östberg, rektor på Carl Engströmsgymnasiet i Eslöv sedan 2021.

Samarbetar med näringslivet
För elever på yrkesprogrammen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL. Varje utbildning har en ansvarig APL-samordnare som med sitt fördjupade kontaktnät i branschen utvecklar samarbetet med företag för att engagera sig i skolväsendet.
– Skolans lärlingsutbildning bygger på en samverkan mellan oss och näringslivet som jag anser fungerar mycket bra. Det känns som om företagarna över lag förstår att de måste vara delaktiga om de vill säkra den kompetens de behöver i framtiden. Vi har dessutom löpande kontakt med kommunens näringslivsråd där alla inblandade parter ges möjlighet att komma till tals, berättar Eva Östberg.
Hon tillägger i sammanhanget att man på Carl Engströmsgymnasiet just nu håller på att se över möjligheterna att göra om byggnadsprogrammet till en lärlingsutbildning.

”Ger energi”
Eva Östberg, som innan hon tog över rollen som rektor verkade i sju år som biträdande rektor på Carl Engströmsgymnasiet, brinner onekligen för dagens unga.
– Det känns oerhört stimulerande att få ge unga det bästa de kan få idag – god utbildning och demokratiska värderingar. Skolan har två huvudsakliga ansvarsområden: det akademiska och demokratiska, varav det sistnämnda har blivit allt mer viktigt, konstaterar Eva.
Hon avrundar:
– Att få möjligheten att kunna se sina idéer ta form och utvecklas ger en sådan energi och vilja att göra ännu mer. Det känns väldigt roligt att få bidra till att göra lite skillnad i ungas liv och framtid.

Intervju: Lex Thelin
Text: Örjan Persson