Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Morgondagens isoleringsmaterial är effektivare och miljövänligare

Sundolitt har en över hundra år lång historia och är idag specialiserade på isoleringsmaterial i cellplast. Man utmärker sig på marknaden genom att erbjuda kompletta lösningar och ha ett brett utbud av produkter, som kan användas för allt från lätta husgrunder till tunga infrastrukturprojekt. Hållbarhet är en viktig aspekt av verksamheten; isoleringsmaterialet blir ständigt både miljövänligare och mer effektivt.

Sundolitt grundades av bröderna Sunde i Ålesund i Norge 1917. Företaget är fortfarande familjeägt, idag i tredje och fjärde generationen, och har verksamhet i sex länder och sysselsätter cirka 400 medarbetare. Det svenska företaget, Sundolitt AB, etablerades 1968. Huvudkontoret ligger i Vårgårda, där man också har produktion. Sedan något år har man även fabrik i Enköping.
– Vår kärnverksamhet är inriktad på isoleringsmaterial, med andra ord är vårt fokus på att bevara energi, berättar företagets VD, Jan Johansson, som vi besöker på kontoret i Vårgårda.

Ledande inom cellplast
Sundolitt är ledande inom användningen av cellplast.

– Våra produkter är avsedda att bevara energi i olika byggprojekt, säger Jan.

Sundolitt erbjuder en omfattande portfölj som inkluderar armering, radonduk och kantelement.
– Denna bredd av produkter gör att vi kan möta behoven hos olika byggare och projekt, från småhus till stora kontorskomplex och infrastrukturprojekt som vägar och järnvägar, säger Jan.

Sundolitt utmärker sig på marknaden genom att erbjuda kompletta lösningar. Man producerar många av de komponenter som behövs i produktionen internt och har ett eget åkeri, med specialanpassade lastbilar, vilket säkerställer leveranssäkerheten. Den främsta nyckeln till framgång är personalen.
– Våra medarbetare är kunniga och flexibla. Vi har korta ledtider och en väl inarbetad process, vilket är avgörande inom byggbranschen. Byggbranschen arbetar ofta med projekt med kort framförhållning, säger Jan.

Sundolitt har låg personalomsättning. Många av medarbetarna har arbetat i verksamheten i många år.
– Vi har en företagskultur som präglas av glädje, stolthet och småstadsanda, säger Jan.

Morgondagens isoleringsmaterial
Branschen har jobbat väldigt mycket med att göra sina isoleringsmaterial hållbarare, miljövänligare och mer effektiva. Som en ledande aktör i branschen har Sundolitt arbetat väldigt mycket med dessa aspekter. Genom att tillsätta grafit i cellplasten förbättras isoleringsvärdet, vilket gör att materialanvändningen minskar med cirka 20 %.
– Denna lansering kallas Sundolitt White to GreyTM, som är ämnad att främja användandet av mer effektiv isolering, säger Jan.

Sundolitt arbetar även aktivt med återvinning, där man återanvänder material från byggarbetsplatser och prefabindustrin för att skapa nya produkter. Denna satsning kallas Sundolitt 2nd LifeTM.

Intervju: Oliver Malm
Text: Andreas Ziegler