Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Mockfjärds gör Svanenmärkta fönster till standard

Den 1 januari 2024 tog Mockfjärds Fönster nästa steg mot att erbjuda ett riktigt hållbart fönsterbyte genom att alla företagets storsäljare blir Svanenmärkta och är extra energieffektiva som standard, utan extra kostnad.
– Vi vill göra det lätt för alla kunder att göra rätt och förflytta normen i byggbranschen för att bidra till en mer hållbar framtid, säger Mattias Andersson, VD för Mockfjärds.

Att sälja och montera nya fönster i hela Sverige är en utmaning ur miljösynpunkt med råvaror, tillverkning, transporter och avfall. Samtidigt gör energieffektiva fönster en stor miljö- och klimatnytta genom att de minskar husens energiförbrukning.
– Därför gör vi på Mockfjärds vad vi kan för att de fönsterbyten som sker genomförs på ett så hållbart sätt som möjligt, säger Mattias Andersson.

Extra energieffektiva och Svanenmärkta fönster som standard
Mockfjärds har länge erbjudit extra energieffektivitet och Svanenmärkning som tillval på sina storsäljare. Men trots att det bara har fördelar så har majoriteten av kunderna inte gjort det tillvalet.
– Det beror nog på att våra vanliga moderna fönster också är så miljömässigt bra val vad det gäller råvaror, produktion och energieffektivitet. Men om många väljer extra energieffektiva och Svanenmärkta fönster kommer det att göra stor skillnad i minskade koldioxidutsläpp från uppvärmning. Därför gör vi det nu lätt för våra kunder och gör Svanen till standard utan extra kostnad på alla våra storsäljare, säger Mattias Andersson.

Komplett fönsterbyte med återvinning
Mockfjärds fönster är Sveriges största fönsterbytare och erbjuder kompletta fönsterbyten i hela landet. Sedan början av 2023 samlar Mockfjärds in sina kunders utbytta fönster för att se till att de återvinns på bästa sätt, så att bland annat glaset blir till nytt fönsterglas.
– Återvunnet fönsterglas har mer än 50 procent lägre koldioxidutsläpp än nytillverkat och eftersom det är energikrävande att tillverka glas har det stor betydelse, säger Mattias Andersson.
– Dessutom är det viktigt för att spara på naturresurser, bland annat den fina sand som används till fönsterglas som är på väg att ta slut.

En av världens tuffaste miljömärkningar
Svanen är Nordens officiella miljömärkning Svanen och en av världens tuffaste miljömärkningar tack vare att Svanen ställer hårda krav på hela produktens livscykel, från råvaror till återvinning. För att ett fönster ska få bära Svanen måste det uppfylla krav på: 

  • Låg miljöpåverkan tack vare stränga miljökrav på material och i tillverkning 
  • God funktion och lång livslängd
  • Bra montage och goda skötselinstruktioner
  • Ha låg klimatpåverkan tack vare små energiförluster

Fler förbättringar för miljö och klimat kommer
Mockfjärds fönster planerar redan nu för fler insatser för miljö, klimat och ett mer hållbart fönsterbyte.
– Vi är stolta över att erbjuda det vi anser är Sveriges hållbaraste fönsterbyte, samtidigt är vi ödmjuka inför och taggade på att det finns mycket mer att göra, avslutar Mattias Andersson.

Källa: Mockfjärds