Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Mekanisk verkstad med 150 års erfarenhet

Lidköpings Mekaniska Verkstads AB är ett mycket välrenommerat företag, som kan spåra sina anor 150 år tillbaka i tiden. Man kombinerar sin långa erfarenhet med en modern syn på legotillverkning, vilket gör att man tillverka komponenter med mycket hög precision och kvalitet. Medarbetarna är nyckeln till företagets framgångar. Därför skapar man en atmosfär med fokus på teamarbete för högre effektivitet.

Lidköpings Mekaniska Verkstads AB är ett företag med gamla anor. Företaget grundades redan 1875 och har gått igenom ett antal fusioner och förvärv genom åren. 2019 förvärvades företaget av Motala Verkstad Group, som även det är ett anrikt företag, som bildades redan 1822 och kom att bli ett betydelsefullt företag för den industriella utvecklingen i Sverige.
– Med över 150 års erfarenhet är vi specialister på legotillverkning, med en omfattande förståelse för kvalitet och precision, säger Patrik Kåhre, som är VD för Lidköpings Mekaniska Verkstads AB.

Kvalitet och precision
Lidköpings Mekaniska kombinerar sin långa erfarenhet med en modern syn på legotillverkning med snabb respons på kundförfrågningar genom en effektiv ritningsgenomgång med hela produktionsteamet.
– Detta möjliggör inte bara effektivitet och precision, utan positionerar oss också för att möta kundernas snabba svängningar inom tillverkningsindustrin, säger Patrik.

Lidköpings Mekaniska har ett brett erbjudande inom legotillverkning med bland annat planslipning, fräsning, svarvning, kvalitetskontroll, montage och ytbehandling. Man gör allt från prototyper till serier.
– Vi ska inte bara möta marknadens krav. Vi är professionella, med hög kompetens och lång erfarenhet inom legotillverkning, säger Patrik.

Företagets kärnvärden är kunnighet, yrkesskicklighet och professionellt agerande Dessa kärnvärden är centrala i tillverkningen.
– Varje detalj går igenom en rigorös kvalitetskontroll för att säkerställa att den uppfyller våra höga standarder, säger Patrik.

Glada medarbetare
Lidköpings Mekaniskas fokus på kundernas utmaningar har bara förstärkt medarbetarnas betydelse för företagets framgångar; det spelar ingen roll hur bra utrustning man har om man inte har tillgång till den kompetens som krävs för att hantera maskinerna. Därför är man mycket måna om sina medarbetare.
– Vi vill skapa möjligheter med friska och glada medarbetare. Det är oerhört viktigt för oss att känna glädje att gå till jobbet. Vi har väldigt låg personalomsättning, säger Patrik.

Patrik ser verksamheten som en upp-och-ner-vänd pyramid, där han, som VD, är i botten medan medarbetarna är i toppen.
– Vi är väldigt lyhörda för vad våra anställda har att säga. Detta gäller alla medarbetarna. Det är de som är företagets ansikte utåt, säger Patrik.

Intervju: Lukas Fernholm