Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Marknadsledande belysningslösningar för den nordiska transportbranschen

Europas ledande aktör avseende prefabricerade belysnings- och kablagesystem för släpfordon heter Aspöck Systems. I Sverige representeras bolaget av Aspöck Norden AB där man dagligen levererar kompletta system, anpassade efter de hårda förhållanden som råder längs de nordiska vägarna. Aspöck står för skräddarsydda lösningar till producerande kunder.

Aspöck Norden AB är ett dotterbolag till det globala storföretaget Aspöck Systems GmbH. Moderbolaget, med säte i Österrike, drivs idag av Karl Aspöck som är andra generationens ägare i familjeföretaget. Det startades 1977 och sysselsätter idag 1 500 anställda världen över.
Aspöck är marknadsledande i Europa avseende prefabricerade belysnings- och kablagesystem för framför allt släpfordon, och riktar sig främst mot tillverkare och distributörer. Inom ramen för verksamheten utvecklar Aspöck egna produkter baserade på forskning och teknisk innovation, och bolaget förfogar även över en egen testanläggning. Ett annat affärsområde är att företaget är underleverantör till biltillverkare som exempelvis Lamborghini, Volkswagen, Peugeot, Citroën och Opel.

Höga krav
I Sverige representeras Aspöck Systems av Aspöck Norden AB med utgångspunkt från Varberg. Här träffar vi bolagets VD Stefan Asting som berättar att man i Sverige fokuserar på att leverera kompletta system avseende exempelvis baklampor, positionsljus, breddmarkering och kablage för släpvagnar.
– Eftersom våra slutkunder ligger på vägarna mest hela tiden har vi höga krav på oss både internt och externt om att alla lampor måste fungera i princip dygnet runt. Här uppe i Norden råder det många gånger extrema förhållanden kring både väder, ljus- och vägförhållanden. Vi skräddarsyr våra lösningar utifrån vad kunden efterfrågar och sticker ut i branschen tack vare våra plug & play-lösningar som inte minst sparar tid i samband med byte och montering, berättar Stefan Asting.
Stefan har innehaft VD-rollen i Aspöck Norden sedan 2016 och ansvarar för marknaderna i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Estland. Idag är de sju anställda i Stefans ansvarsområde, varav en säljare i Finland, en i Danmark och en i Sverige. Övriga medarbetare utgår från Varberg.
– Våra anställda besitter lång erfarenhet av branschen, framhåller Stefan och tar den finske representanten som exempel.
– Han har arbetat med Aspöcks produkter i mer än 20 år och fortsätter nu att satsa hårt på att bredda vår kundkrets på den expansiva marknaden i Finland.

Stark utveckling
Även Stefan själv hade lång erfarenhet av släpvagnsbranschen när han fick förtroendet att leda Aspöck Norden i samband med att den tidigare VD:n Ulf Tobiasson gick i pension. Sedan dess har bolaget haft en enastående tillväxt med en omsättningsökning på 450 procent. För två år sedan växte verksamheten ur sina dåvarande lokaler, vilket föranledde flytten till lokalerna på Honungsgatan i Varberg, där man har möjlighet att lagerhålla ännu större kvantiteter, och på så sätt säkerställa snabba leveranser.
– Nu kommer vi att fokusera mer på att växa i branschen för tunga släp, både via försäljning direkt till tillverkare och med produkter för eftermarknad. Framöver kommer vi också att lansera ett ännu bredare och mer högkvalitativt sortiment för producerande kunder. Vi ser fram emot fortsatt tillväxt, men samtidigt är vi noga med att vi ska växa med förstånd, säger Stefan Asting.

Intervju: Oliver Malm
Text: Örjan Persson