Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Många fördelar när rep ersätter byggställningar

Beträffande arbete på svåråtkomliga platser är det allt fler som får upp ögonen för ett företag som Vyn AB. Vyn är en expert på reparbete, vilket många gånger är ett betydligt bättre alternativ ur flera olika perspektiv i jämförelse med mer traditionella lösningar med byggnadsställningar, liftar och kranar.

Jon Enström är mannen bakom Vyn AB. Han hade arbetat med reparbete i många år när han kom i kontakt med företaget Klätterservice AB. Han var en av de som startade upp deras verksamhet i Malmö 2016. Fem år senare köpte han loss densamma och gav företaget dess nuvarande namn.
Vyn utför olika entreprenader på svåråtkomliga platser.
– Det kan röra sig om innegårdar där det är svårt att komma åt med liftar eller byggställningar. Vi jobbar på platser där det är högt eller trångt, liksom nere i schakt, men framför allt längs sluttande tak och fasader, upplyser Jon Enström.
Vyns entreprenader kan handla om hjälp i samband med exempelvis rostskyddsmålning, fogning, montage, inspektioner, glasbyten, reparationer, fasad- och fönstertvätt. Konceptet är brett och härtill kommer rådgivning kring nybyggnadsprojekt i syfte att fastighetsägaren i framtiden ska kunna underhålla fastigheterna på ett smidigt sätt.
– Vi har jobbat med exempelvis Nya Sjukhuset i Malmö, E.ON:s nya huvudkontor, det nya Domstolsverket i Malmö samt Space som byggs i Lund. Det har också blivit en hel del insatser på Turning Torso, berättar Jon Enström.

Säkerheten främst
Jon har ett 15-tal medarbetare till sin hjälp i det dagliga arbetet. Han noterar att intresset för reparbete bland fastighetsägare och andra aktörer har ökat markant senaste tiden.
– Många upptäcker att det är ett väldigt bra alternativ, inte bara sett till smidigheten utan också miljömässigt eftersom man slipper tunga transporter av exempelvis ställningar och kranar. Det är också betydligt mer kostnadseffektivt, vi kan komma snabbt ut på plats och arbetet blir också mer flexibelt. Och även om många inte tror det vid första anblicken är det extremt säkert, understryker Jon och utvecklar:
– Det här är vår ryggrad, det vi gör varje dag, så säkerheten är vi väldigt bra på. Eftersom det är ett så viktigt inslag av vår vardag är det tänket oerhört inarbetat hos oss alla.
Jon nämner i sammanhanget även organisationerna Sprat och Irata som förmedlar hur man ska arbeta med rep på ett korrekt sätt och utfärdar licenser för detta. Vyn är dessutom medlem i Branschföreningen Svenskt Reparbete, vilket också är ett kvitto på att man jobbar på ett säkert sätt.

Stor potential
Jon Enström nämner BRF Ida i Rosengård – Malmös största bostadsrättsförening – som ett gott exempel på där Vyns insatser verkligen kom väl till pass. Där pågår en större entreprenad med omfogning och målning på föreningens 14 huskroppar, vilket också innebar tvätt av fönster och fasader. Beställaren kan lägga pengar på själva entreprenaden istället för att bekosta ställningar, vilket ger en god effekt.
– Det finns idag många bostadsrättsföreningar som har liknande behov, inte minst inom miljonprogrammet som byggdes under 60-talet. Där kan vi utgöra en bra lösning, säger Jon Enström.
Han ser stor potential för såväl Vyn som branschen i stort i och med det ökande intresset för reparbete.
– Vi har ett riktigt bra gäng nu, men vi kommer behöva ännu fler medarbetare i framtiden, gärna hantverkare som är intresserade av att göra något nytt. Om man tycker det känns spännande med reparbete, nya utmaningar och kreativ problemlösning bör man absolut testa detta.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Örjan Persson