Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Många fördelar med eget reningsverk

Watersystems AB grundades 2012 som ett dotterbolag till anrika Tranås Cementvarufabrik. Tranås cementvarufabrik har alltid varit fokuserade på betongprodukter. Watersystems har utvecklat erbjudandet till att innefatta lösningar för avloppsrening som klarar de högsta kraven. I en intervju med Svensk Leverantörstidning berättar företagets VD, Lars Lindh, om fördelarna med att ha ett eget reningsverk.

Tranås Cementfabrik grundades 1958 och har en lång tradition av kvalitet och pålitlighet. 2012 grundades dotterbolaget Watersystems. Watersystems levererar reningsverk för enskilt avlopp som klarar de högsta kraven som myndigheterna ställer på rening av avloppsvatten. Med en helt egen serviceorganisation erbjuder Watersystems även service på alla reningsverk som säljs.
– Vi har en stark närvaro på marknaden och fokuserar på att leverera högkvalitativa produkter och tjänster till både entreprenörer och slutkunder, säger Lars Lindh, som är företagets VD.

Ett eget reningsverk
Waterssystems erbjuder kvalitativa lösningar inom avloppsrening, med ett särskilt fokus på decentraliserade avloppssystem, det vill säga självständiga reningsverk. Lars berättar om fördelarna med att äga och driva ett eget reningsverk.
– Dessa system möjliggör avloppsrening för allt från enskilda hushåll till mindre samfälligheter. En enskild lösning är minst lika bra som ett kommunalt reningsverk avseende reningseffekt. Dessutom blir det oftast i billigare att installera en egen lösning jämfört med att ansluta sig till det kommunala, berättar Lars.

Lösningsorienterade
Watersystems sysselsätter i dagsläget 19 medarbetare.
– Vi har byggt upp en bra serviceorganisation och är dedikerade till kundnöjdhet, säger Lars.

När det kommer till avloppsrening är, så klart, pålitlighet avgörande. Därför har Lars och hans medarbetare ett mycket starkt fokus på att arbeta lösningsorienterat.
– Varje kund är lika viktig. Vi strävar alltid efter att vara flexibla och lösa eventuella problem inom alla branscher som våra reningsverk används inom, säger Lars.

Watersystems har haft god tillväxt sedan starten för tolv år sedan och ämnar fortsätta den starka tradition som Tranås Cementfabrik inledde 1958.
– Vi vill fortsätta växa och synas mer på marknaden. Målet är att fortsätta vara en ledande aktör inom avloppsrening och betongproduktion, avslutar Lars.

Intervju: Lukas Fernholm
Text: Andreas Ziegler