Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Leverantör av elmotorer, generatorer och styrsystem expanderar

EDT är en komplett leverantör av elmotorer, generatorer och styrsystem. De flesta av kunderna finns inom processindustrin, verkstadsindustrin och energisektorn. Företaget har ledande kompetens och lång erfarenhet av branschen, vilket har resulterat i en världsomspännande kundbas. Nu expanderar EDT, dels genom att flytta till större lokaler, dels genom ett starkt fokus på att rekrytera medarbetare, exempelvis i form av elektromekaniker.

Electric Drive Technology, som oftast benämns som EDT till vardags, grundades 2011 av Claes Hugosson, som har varit verksam i branschen sedan 1984. Idag är EDT en komplett leverantör av högpresterande elmotorer och generator och effektiva styrsystem och kvalitetskomponenter. Kunderna finns företrädesvis inom processindustrin, verkstadsindustrin och energisektorn och finns över i princip hela världen.
– Vi representerar ledande kompetens inom elektrisk drivteknik och erbjuder robusta lösningar för krävande kunder, säger Claes.

Claes fortsätter med att berätta att bolaget bland annat har specialiserat sig på att bygga provrum för testning av elmotorer, transformatorer och högspänningskablar. Här mäter man exempelvis elektrisk effekt, vridmoment, varvtal och temperatur. Lösningen bygger på mycket speciell teknik. När det kommer till transformatorprovning mäts energiförlust, funktion, hållbarhet och liknande genom avancerade processer. EDT:s kunder hanterar transformatorer på upp till 500 ton.
Högspända kablar genomgår en komplicerad provning där EDT levererar en del i denna process.

Hela processen
EDT är med sina kunder genom hela processen. Detta arbete inleds med val av motor, generator eller styrsystem och avslutas med leverans, installation, intrimning och driftsättning.
– Vi har till exempel byggt en speciallösning på 5 000 ampere och 5 volt, vilken används för att värma likströmskabel samtidigt som den är spänningsatt. Kunden använder apparaten i sitt laboratorium, där man mäter kabeln och skarvarna så den håller för de krävande miljöer den utsätts för. Det kan handla om spänningar på upp till 500 000 volt, berättar Claes.

EDT har ett mycket mångsidigt utbud. Man säljer exempelvis spänningsregulatorer till elverk på fartyg, mindre kraftverk, grustag och liknande verksamheter. Elmotorer till generatorer, styrsystem, komponenter och liknande från samarbetspartnerna ABB, EMRI och GANZ Electric är viktiga produktsegment.
– Det rör sig om mycket avancerad europeisk teknologi för optimal prestanda, säger Claes.

När vi pratar med Claes i början av april berättar han att man just nu fokuserar på att justera och balansera betesputsar, som kunder använder till att klippa gräs på olika fält.
– Vi optimerar dem genom att rikta och balansera. Detta är särskilt viktigt under skördesäsongen, då det finns risk för att missa kvarvarande stenar på fälten. Vårt arbete sträcker sig över jordbrukssektorn i hela södra Sverige och syftar till att förbättra markförhållandena för våra bönder, säger Claes.

Stora satsningar på expansion
EDT har nu gjort upp planer för att expandera. Företaget har köpt en ny tomt i Kungälv, som kommer utöka ytan från 400 m2 till 1200 m2, vilket kommer öka effektiviteten och förbättra arbetsflödet.
– Vi planerar att flytta in i de nya lokalerna under 2025, säger Claes.

En annan viktig del av expansionen är att rekrytera fler medarbetare.
– Ett viktigt steg i vår tillväxtstrategi är samarbetet med Mimers Hus här i Kungälv. De har ett program inom elbranschen, vilket kommer möjliggöra för oss att utöka vår personalstyrka med kompetenta medarbetare och säkra vår tillväxt, säger Claes avslutningsvis.

Intervju: Oliver Malm
Text: Andreas Ziegler