Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Landskrona kommuns succéhistoria

På Landskronas Stadsbyggnadsförvaltning har man gjort stora ansträngningar för att få kommunen att utvecklas det senaste decenniet. Staden har arbetat intensivt med att stärka kommunikationen mellan exploatörer och de olika myndighetsfunktionerna. Detta har lett till att målet om ökad tillväxt nu är verklighet i hela kommunen. Landskrona är idag en kommun som är attraktiv för både näringsliv och invånare.

Landskrona kommun har haft en stark utveckling de senaste 10 åren. Nya företag har etablerat sig i kommunen samtidigt som nya attraktiva bostäder har byggts för att göra plats åt fler invånare.
– Landskronas utveckling de senaste åren har inneburit att staden nu placerat sig en bra bit över snittet i en rad mätningar och rankingar. Det är ett starkt bevis på att vårt stadsutvecklingsarbete och våra strategier har varit korrekta, säger Johan Nilsson, som är Stadsbyggnadschef på Landskronas Stadbyggnadsförvaltning.

Snabb och smidig myndighetsutövning
Både kommunen och företagen har samma mål, att staden ska växa och utvecklas. En av nycklarna till kommunens succéhistoria är arbetet med att stärka kommunikationen och relationerna mellan näringslivet, bostadsexploatörer och de olika myndigheterna.
– Näringslivet efterfrågar snabb respons och lever med korta tidsplaner. Här är det viktigt att kommunen möter upp med kompletta och heltäckande svar. Effektiva relationer med marknadens aktörer är något vi hela tiden prioriterar. Det är så vi får till snabb och smidig myndighetsutövning som företag och bostadsexploatörer ofta är i behov av. Bygglovsavdelningen är nyligen utsedd till den tredje bästa i Skåne. Det är vi såklart mycket stolta över, säger Johan.

Stadsbyggnadsförvaltningen har ett flertal ansvarsområden. Det förvaltningen har haft stort fokus på den senaste åren är en fungerande stadstruktur, att komplettera med bostäder, tillföra målpunkter, nya funktioner och att ha en stark stadskärna där både näringslivet och invånarna kan verka tillsammans.
– Vi har många dedikerade och drivna tjänstemän här i Landskrona. Det har varit en viktig förutsättning för att genomföra den utvecklingsresa staden har bestämt sig för att göra. Grundläggande här har varit att inte avvika från den övergripande strategin och att våga ta de tuffa besluten, säger Johan.

Bygger Landskronas framtid
Stadsbyggandet är ett av de viktigaste verktygen att använda för att kunna förändra en stad. Stadsbyggnadsförvaltningen har under åren skapat flera expansionsmöjligheter genom nya detaljplaner och utformat attraktiva bostadsprojekt som lockat till sig byggbolagen i regionen.
– Idag är stora delar av marken i nya utbyggnadsområden uppbokad av olika byggherrar och exploateringsbolag. Det visar att Landskrona har blivit en naturlig plats för investeringar och en attraktiv kommun, en plats där man vill bo och verka. Näringslivet och bostadsbolagen tror idag på en god framtid i kommunen, säger Johan.

Johan tar upp Kvarteret Jäntan som ett exempel på ett bostadsprojekt som kommer betyda mycket för centrums utveckling. Här byggs 238 nya hyres- och bostadsrätter.
– Det kommer även finnas butiker här, allt centralt beläget vid entrén till stadskärnan, berättar Johan.

Avslutningsvis lyfter Johan det faktum att tillräckligt attraktiva projekt som lockar, samverkan mellan kommunen och det privata näringslivet, att inte avvika från strategin och uthållighet har varit avgörande för framgången.
– Många har i dagsläget en helt annan upplevelse av staden Landskrona. Ambassadörerna för staden och kommunen har blivit fler och intresset för staden är stort. Nu fortsätter vi på inslagen väg, avslutar Johan med ett leende på läpparna.

Intervju: Lex Thelin
Text: Andreas Ziegler