Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Lagändring i trafikförordningen välkomnas av näringslivet

Regeringen fattade nyligen beslut om ändringar i trafikförordningen som ger Trafikverket möjlighet att peka ut vägar där det är tillåtet att köra lastbilar med 74 tons bruttovikt.
– Vi är mycket glada över det här beslutet som kommer medföra effektiviseringar av skogsnäringens vägtransporter, vilket gynnar både klimatet och de svenska företagens konkurrenskraft, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

Forskningsstudier visar att bränsleförbrukningen, koldioxidutsläpp och andra luftburna utsläpp minskar med i genomsnitt 10 procent per transporterat ton vid användning av lastbilar med bruttovikt på 74 ton. Trafiksäkerheten ökar dessutom eftersom det krävs färre fordon för att transportera samma mängd gods.
– Vi ser nu fram emot att i dialog med Trafikverket verka för att det nya vägnätet (BK4) blir så stort som möjligt, säger Karolina Boholm.

Stålindustrin positiv
Även stålindustrin välkomnar beskedet med eftertyck. Stålindustrin exporterar cirka 90 procent av sin produktion till fler än 140 länder. Det ställer höga krav på effektiva och konkurrenskraftiga transporter.
– Jag är glad över att komma ett steg närmare 74-tonslastbilar. Det kan minska både kostnader och utsläpp från vår transportberoende industri, säger Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret.
De svenska stålverken finns på mindre orter och landsbygd och är därför beroende av alla trafikslag. Insatser för effektiva transporter på såväl väg som järnväg och sjöfart betyder stärkt konkurrenskraft och minskade utsläpp.
– Effektiva och klimatsmarta transporter är helt avgörande för vårt exportberoende land. Nu vill vi gärna ha en dialog med Trafikverket för att 74 ton ska införas i så stora delar av vägnätet som möjligt, säger Bo-Erik Pers.

Källor: skogsindustrierna.se och jernkontoret.se