Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Kraven växer på effektiva brandskyddssystem

Varselklädd medarbetare från Incendium arbetar med maskin.

Det ställs allt högre krav på brandsäkerhet i olika miljöer, vilket gör en aktör som Incendium AB till en synnerligen intressant samarbetspartner för inte minst industriföretagen. Incendium förser dem med ledande brandskyddssystem i form av skräddarsydda lösningar – från projektering till leverans och igångkörning.

Incendium AB:s kunder finner vi företrädesvis inom industrin, framför allt inom petrokemi, vilka förses med effektiva och moderna brandskyddssystem. På uppdrag av konsulter, projektörer, installatörer och slutkunder tar Incendium fram lösningar som på bästa sätt lever upp till såväl myndigheters som kunders krav på effektiva brandskydd.
– Vi är en tillverkare av skumsläckningsprodukter samt en distributör för ett flertal ledande producenter i branschen och kan erbjuda allt från enskilda produkter till kompletta systemlösningar. Tack vare vår långa erfarenhet och breda kompetens kan vi stå för skräddarsydda helhetslösningar – från projektering till leverans och igångkörning, upplyser Robert Berger, vVD för Incendium AB.

Anpassade helhetslösningar
Robert är en av tre delägare i Incendium. Han har, liksom sina kollegor, ett långt förflutet i branschen och jobbade tidigare tillsammans för en annan arbetsgivare. När företaget blev uppköpt valde trion att starta eget och kunde på så sätt fortsätta förse befintliga kunder med marknadsledande brandskyddslösningar. Bolaget, som utgår från Kungälv, strax norr om Göteborg, verkar på en global marknad med fokus på den nordiska, där man servar kunder som Preem, ABB, Borealis, Perstorp, finska Neste och Gardemoens Flygplats i Oslo. Kunderna uppskattar Incendiums stora innovationskraft och förmåga att ta fram specifika lösningar.
– Vi har till exempel tagit fram en plug & play-lösning där vi bygger pump- och skumcentral i containrar. För oljehamnar erbjuder vi lösningar med brandvattenkanoner på torn, kompletta med stegar med ryggskydd och plattformar. Nyligen byggde och levererade vi till exempel ett 20 meter högt torn med brandvattenkanon till en kund i Singapore. Ett annat konsultuppdrag gällde ett skumsläckningssystem till Azerbajdzjan, berättar Robert Berger.
Incendiums lösningar anpassas med andra ord helt efter rådande behov. Robert nämner ytterligare ett exempel på en lösning för en anläggning för sopförbränning, som med hjälp av värmekameror upptäcker brand, varpå kanoner riktar strålarna just där en hög temperatur detekterats.

Brett koncept
Incendiums breda utbud innefattar design och projektering av fasta släcksystem, försäljning av skumsläcknings- och vattendimmasystem, jordning och blixtskydd, totalentreprenaduppdrag, konsultation och riskbedömning, igångkörning och uppstart av släcksystem, service och underhåll av fasta släckanläggningar samt utbildningsinsatser. 14 anställda företräder det skarpa konceptet, men i takt med ökad efterfrågan på bolagets produkter växer också behovet av mer personal. Just nu eftersöks två projektledare placerade i Kungälv samt förstärkning på verkstadssidan. Man har också investerat i den egna tomten vilket möjliggör framtida expansion.
– Vår ambition är att fortsätta växa med visionen att stå för världsledande produkter. Vi vill utvecklas och göra våra produkter både bättre och effektivare. Samtidigt känns det viktigt att satsa på personalen och jobba för en trivsam arbetsmiljö med en god sammanhållning. Vi lägger stor vikt vid att de medarbetare vi nu söker är drivna och passar in i vår organisation. Så om du är en noggrann person med stort driv och engagemang samt vill jobba i ett team med likasinnade ska du höra av dig till mig, avrundar Robert Berger.

Intervju: Oliver Malm
Text: Örjan Persson