Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Komplexa rörgeometrier i svetsade konstruktioner

PVI R-man har etablerat sig som en specialist på rörformning och svetsning. Med bred kompetens och en välutrustad maskinpark siktar de på fortsatt hållbar tillväxt.

R-man grundades 1980 och fokuserade inledningsvis endast på rörbockning. Under 90-talet diversifierade man sin verksamhet genom att även börja syssla med svetsning och formning av rörartiklar. Idag, med över trettio år i branschen, är R-man en etablerad specialist inom rörbockning, rörformning och svetsning.
– Projekten här på R-man sträcker sig från större svetsningsobjekt till små rörbockningar, säger Peter Bossius, företagets VD.

Sedan 2017 har R-man varit en del av den prestigefyllda PVI Industries-koncernen, som omfattar sju bolag som genererar en omsättning på cirka 1,5 miljard kronor om året.

Högsta kvalitet
På R-man kombinerar man sina kunskaper, från manuella operationer till moderna automatceller. Man jobbar med småvolyms, prototyptillverkning till flera hundratusen av specifika artiklar per år. Idag hanteras dimensioner från 6 mm till 100 mm i diameter. Den höga kvaliteten på arbetet reflekteras av kundportföljen, där man bland annat finner företag som Volvo, Scania och Atlas Copco.
– Vi har en solid orderstock och siktar på att växa i samklang med våra kunder inom ramen för hållbara affärer, säger Peter.

När vi pratar med Peter i slutet av november sysselsätter R-man 44 medarbetare.
– Vi är alltid intresserade av fler engagerade medarbetare, främst resurser med verkstadskunnande, men med vilja kommer man långt. Vi delar gärna kunskap där det behövs, säger Peter.

Den gröna omställningen
På R-man fokuserar man starkt på den gröna omställningen. Man har jobbat en hel del med hållbarhet på företaget och har exempelvis blivit certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, IATF16949 och 3834-2.
– Vi ser en framtid där vi fortsätter driva denna agenda. Vi är väldigt engagerade i hållbarhet och strävar efter att stödja kunder som delar samma mål.
R-Mans berättelse handlar om passion, engagemang och en tydlig vilja att göra skillnad. Med en stadig grund och visioner om framtiden, fortsätter företaget forma en värld där produktion och hållbarhet går hand i hand.

Intervju: Ossian Wigton
Text: Andreas Ziegler