Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Innovativa lösningar för dagens och morgondagens brandbekämpning

Rad av brandsläckningsfordon, tillverkade av Wilh. Ruberg AB.

90 år i branschen inger respekt. Wilh. Ruberg AB har utvecklats till ett av de mest aktade företagen beträffande tillverkning av brandpumpar och andra högpresterande brandsläckningsenheter. Med höga kvalitetskrav från såväl kunder och marknad som sig själva levererar Wilh. Ruberg lösningar som används i många av dagens moderna brandsläckningsfordon.

Historien sitter i väggarna i Wilh. Ruberg AB som startades redan 1922 när Wilhelm Ruberg kom till Sverige från Tyskland. Han etablerade bolaget som först sju år senare började tillverka produkter för räddningstjänsten, men som sedan dess har utvecklats till en av de ledande tillverkarna av brandpumpar, skumsystem , vatten- och skummonitorer, högpresterande brandsläckningsenheter och CAFS. Härtill tillverkar man också alla nödvändiga komponenter i släcksystemen som används i moderna brandbekämpningsfordon.
– Man kan se oss som en ingenjörsfirma där vi både uppfinner, beräknar, konstruerar och tillverkar våra egna lösningar. Genom åren har vi tillverkat allt från potatisuppdragare och cyklar till båtmotorer, kompressorer och till och med kompletta brandbekämpningsfordon. Det har i mångt och mycket lagt grunden till den starka innovationskraft vi har i bolaget, och som präglar alla de produkter vi tillverkar idag, säger Andreas Ohlsson, VD för Wilh. Ruberg AB, med ett förflutet i bolaget ända sedan 1989.

Lösningar för räddningstjänsten
Sedan 2004 är Wilh. Ruberg en del av WISS-gruppen, vilket garanterar stor potential och erkännande på den globala marknaden. Wilh. Ruberg har genom åren byggt upp ett brett kontaktnät och finns idag representerat på flera platser runt om i världen. Andreas Ohlsson nämner i sammanhanget flera länder, vars myndigheter har kontaktat Wilh. Ruberg för just fordonsbaserade pumpar till räddningstjänsten, en sedan länge högt ansedd produkt i Wilh. Rubergs sortiment.
– Dessa utgör idag vårt främsta affärsområde, vi erhåller förfrågningar från hela världen, men även kring andra innovativa lösningar. Vår stående ambition är dock att det som konstrueras i Immeln stannar i Immeln tills de är driftklara och säkra, säger Andreas Ohlsson.

Högproducerande vattenpumpar
Andreas berättar också om en stor rysk kund för vilken Wilh. Ruberg utvecklade en vattenpump som initialt var avsedd för nödkylning av kärnkraftsverkens reaktorer. Den togs fram som en följd av kärnkraftsolyckan i japanska Fukushima, men visade sig sedan få fler användningsområden, bland annat i USA där den används för bekämpning av bränder kring exempelvis oljeraffinaderier.
– Det rör sig om en bärbar pump som kan hanteras av två personer, och som kan leverera upp till 20 000 liter vatten per minut, upplyser Andreas Ohlsson och drar samtidigt en parallell till skogsbränderna i Västmanland 2018, där man kontinuerligt fick transportera stora mängder vatten i skogarna.

Intervju: Peter Hägg
Text: Örjan Persson