Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Infinigate satsar på säkra molntjänster i Sverige

Infinigate Cloud, en affärsenhet inom Infinigate, lanserar sina tjänster inklusive Microsoft Cloud, i Sverige. Detta innebär att den värdeadderande IT-säkerhetsdistributören Infinigate nu kan erbjuda en marknadsplattform där återförsäljare och MSP:er smidigt kan generera intäkter kopplat till cybersäkerhet. Peter Mehrens, har rekryterats för att leda satsningen i Sverige.
Infinigate Cloud har redan fler än 5 500 kunder runt om i Europa vilket är resultatet av många års ihärdigt arbete att addera värde och bygga tillit hos återförsäljare och MSP:er som satsar på att sälja prenumerationsbaserade tjänster.

Peter Mehrens har tillträtt rollen som Head of Infinigate Cloud Sweden. Han har över 15 års erfarenhet av molntjänster hos både återförsäljare, leverantör och distribution och brinner för att bygga nya affärsstrategier och lösningar. Han ser fram emot att driva affärer tillsammans med partners och leverantörer.
– Företeelsen att leverera IT som tjänst är här för att stanna, säger Peter Mehrens. Det ska vara lätt att konsumera IT men säkerhetsaspekten får inte glömmas bort. Det är här Infinigate kan göra stor skillnad. Säkerhet finns i vårt DNA, från start till mål och vi har omfattande kompetens och stöttning för våra partners. Infinigate Cloud i kombination med vårt unika serviceerbjudande inklusive marknadsföring, kunskapsöverföring och tekniska tjänster, kommer att förenkla det dagliga arbetet med att leverera och konsumera molntjänster med fokus på cybersäkerhet.

Automatiserar och förenklar
Infinigate kan nu erbjuda en plattform som hjälper återförsäljare och MSP:er att förenkla och automatisera olika aspekter av ekosystemet för molntjänster, till exempel tillhandahållandet av tjänster och lösningar, fakturering och prenumerationshantering.
– Att hjälpa återförsäljare att hålla sina kunder säkra och produktiva är själva hjärtat i Infinigates uppdrag, säger Michael Frisby, Senior Vice President Cloud Services hos Infinigate Group. Det finns stora tillväxtmöjligheter, särskilt inom säkerhet för våra återförsäljare. Jag är glad över att vi lanserar Infinigate Cloud i Sverige och att vi har Peter Mehrens på plats för att leda satsningen. Han har massor av värdefull erfarenhet och är en entreprenör ut i fingerspetsarna.

Ytterligare konkurrensfördelar
– Vi får nu ett tydligt MSP-fokus och i och med att vi adderar Microsoft får vi ytterligare konkurrensfördelar som attraherar en bredare publik, berättar Peter Strand, VD hos Infinigate Sverige. Att leverera IT som tjänst är en ständigt växande marknad därför är jag glad att vi växlar upp och kan stötta våra återförsäljare och MSP:er med modern teknologi i kombination med djupgående stöd inom sälj, marknadsföring och utbildning.
Infinigate Clouds tjänster finns nu tillgängliga i Belgien, Nederländerna, Tyskland, Österrike, Sverige, Norge, Schweiz, Irland och Storbritannien och fler länder kommer att adderas inom de kommande månaderna.

Källa: Infinigate