Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

I verkstadsindustrin blir gnistmaskinen en problemlösare

Bland aktörer inom skärande bearbetning, där komplexa detaljer och höga toleranser är vardagsmat, har gnistmaskinerna blivit oumbärliga. Allt fler ser gnistmaskiner som ett komplement till skärande bearbetning, som i mångt och mycket fungerar som problemlösare när traditionella maskiner når sina begränsningar. Ett samarbete med FC Maskin kan med andra ord visa sig vara en synnerligen god investering.

Fredrik Claesson, VD på FC Maskin, bär med sig gedigen erfarenhet inom verkstadsindustrin. Efter att ha inlett sin karriär som verktygsmakare i Ulricehamn och arbetat som servicetekniker i mer än sex år styrde han in på säljarspåret i maskinbranschen. Det var när möjligheten att ta över generalagenturen för Excetek dök upp som Fredrik beslutade sig för att starta FC Maskin. Kort därefter korsades vägarna med Mitsubishi EDM, vilket blev startskottet för ett framgångsrikt partnerskap.

Små toleranser, blanka ytor
FC Maskin har nämligen specialiserat sig på försäljning och service av gnistmaskiner, där Fredrik innehar generalagenturen för både Mitsubishi och Excetek. Bland beställarna finner vi allt från små enmansföretag till några av Sveriges största industribolag.
– Bland aktörer inom skärande bearbetning, där komplexa dimensioner och höga toleranser tillhör vardagen, har gnistmaskinerna blivit oumbärliga. Uppskattningsvis 70 procent av våra kunder använder gnistmaskiner som ett komplement till svarvar och fräsar. Dessa fungerar i mångt och mycket som problem¬lösare, de klarar av toleranser på någon tusendels millimeter och producerar ytor som är näst intill spegelblanka på väldigt komplexa detaljer. Man kan säga att de tar över när skärande bearbetning når sina begränsningar, förklarar Fredrik Claesson.

Snabb support
FC Maskins expertis sträcker sig över en kundkrets som finns i hela Sverige. Företaget har även etablerat sig på den norska marknaden där de tillhandahåller service på sina maskiner.
– Service och support är viktiga delar av vår verksamhet. Med teknisk support via Europakontoret i Tyskland och snabba leveranser av reservdelar kan vi stå för snabb service och erbjuda effektiva lösningar, säger Fredrik Claesson.
Kundsupport sker via telefon eller videosamtal för att man först ska kunna diagnostisera problemet. Vid behov utförs service och reparation på plats. Många, berättar Fredrik, föredrar regelbundet underhåll och förebyggande service för att undvika kostsamma produktionsstopp.
FC Maskin har upplevt en imponerande tillväxt varje år. Nu ser Fredrik ett behov av att bredda sin personalstyrka.
– I nuläget söker jag efter en säljande tekniker med kunskap och erfarenhet av branschen. I ett mindre företag som detta kan vi inte bara erbjuda frihet utan också möjligheter till större ansvar, säger Fredrik och uppmanar intresserade personer att höra av sig.

Intervju: Oliver Malm
Text: Örjan Persson