Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

I framkant kring skräddarsydda OEM-lösningar

I ett samhälle där köp av olika slag måste gå snabbt och smidigt växer behovet av ändamålsenliga automater för exempelvis varor och biljetter. AQ ParkoPrint AB är en i sammanhanget intressant aktör med ett helhetskoncept avseende OEM-lösningar. Företaget är en kontraktstillverkare som utvecklar, tillverkar, monterar, levererar och reparerar, samt kan ta fram skräddarsydda lösningar för varje efterfrågat behov.

AQ ParkoPrint är företaget som står för helhetslösningar när det kommer till OEM-produkter som automater, printrar och vendingmaskiner för exempelvis biljetter och presentkort. Företaget designar och utvecklar produkter, anskaffar materiel och komponenter, tillverkar, monterar, provar, levererar och reparerar, vilket formar ett synnerligen tilltalande koncept för bolagets samarbetspartners.
Vi träffar bolagets VD, Marcus Halldin, som anser att företagets stora flexibilitet är en starkt bidragande orsak till dess attraktionskraft.
– Vi levererar till slutkunder över hela världen och kan producera olika volymer till olika kunder, leverera på kort tid eller med lång framförhållning – där är vi flexibla. Detsamma gäller produkternas utföranden, där är vi riktigt duktiga. Vi tog exempelvis fram en parkeringsautomat som drivs med hjälp av solceller för en av våra kunder. I det fallet kunde vi presentera ett förslag på bara två veckor, berättar Marcus.
Kunder har även möjlighet att utforma sina egna automater i AQ ParkoPrints digitala konfigurator, där denne kan välja mellan allt från färger till olika funktioner.
– Denna lösning är oerhört uppskattad och används av i princip alla våra kunder, säger Marcus.

Personalen trivs
AQ ParkoPrint sysselsätter i dagsläget 34 personer som Marcus Halldin gärna lyfter fram.
– De är oerhört kompetenta, vi har lyckats få tag i extremt bra personal och dessutom fått behålla den, där gör vi uppenbarligen någonting rätt. Vi företräder en stimulerande arbetsmiljö där alla ges möjlighet att påverka sin egen arbetssituation, vilket inte minst är viktigt när vi behöver genomföra förändringar. Samtidigt finns det stora möjligheter att utvecklas i företaget. Det är ett tryggt och omväxlande jobb där alla trivs. Vi vill vara en flexibel arbetsgivare, framhåller Marcus Halldin.

Teknikintresset regerar
Marcus menar att man verkar i en nischad bransch, men att man trots detta har lyckats bredda kundkretsen under senare år.
– Det går åt rätt håll, vi har fler produkter och kunder, och det gör också arbetssituationen väldigt rolig för våra medarbetare, poängterar han.
Marcus betonar att det viktigaste inte är att en medarbetare har en viss utbildning, utan snarare ett gediget intresse för det denne ska jobba med varje dag.
– Gillar man teknik trivs man antagligen här, säger Marcus som själv, förstås, har ett gediget teknikintresse.
Han började jobba i AQ ParkoPrint som produktionstekniker och trivdes utmärkt redan från början. Nu blickar han framåt med tillförsikt och med förhoppningen att kunna bredda kundkretsen ytterligare framöver.
– Det jobbar vi stenhårt med. Vi har ledig yta i anläggningen och styrkorna som krävs både lokalt och i koncernen. Jag tror att vi går en spännande framtid till mötes.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Örjan Persson